nieuws

Adviseur moet vragen naar schade voor aflopen claims-madepolis

Branche 2043

Adviseur moet vragen naar schade voor aflopen claims-madepolis

De Rabobank moet een deurenbedrijf een schadevergoeding betalen voor een niet op de aansprakelijkheidspolis gedekte letselclaim. De schade was gemeld na het aflopen van de claims-madeverzekering; de bank had bij de verzekerde tijdig moeten inventariseren of er nog schadegevallen speelden. Dat oordeelt het Gerechtshof Amsterdam in een recent gepubliceerde uitspraak.

Doors and More verkoopt en onderhoudt zogeheten overheaddeuren en heeft via ABN Amro bij Nationale-Nederlanden een aansprakelijkheidspolis (AVB) gesloten. In 2004 brengt het bedrijf zijn verzekeringsportefeuille onder bij de Rabobank Hilversum Vecht en Plassen; de AVB loopt nog tot 17 juni 2007. In de claims-madepolis is opgenomen dat meldingen na die datum niet meer door NN worden behandeld.
Eind november 2006 loopt een werknemer van een aardappelgroothandel letselschade op bij een ongeval met een door Doors and More geplaatste roldeur. Die schade wordt in eerste instantie afgewikkeld met Aegon, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de groothandel. Wel stelt de eigenaar van het aardappelbedrijf de deurenspecialist aansprakelijk voor alle schade voortkomend uit het ongeval.

Nieuwe polis
Begin juli 2007 praat de eigenaar met de Rabobank over een nieuwe AVB, die (met terugwerkende kracht) wordt gesloten bij Interpolis. Ook de letselschadeclaim wordt besproken; die wordt zowel bij NN als bij Interpolis gemeld. Beide geven nul op het rekest: de claim is bij NN pas gemeld na het einde van de polis en bij Interpolis valt de claim niet onder de inloopdekking.
Ondertussen is de eigenaar voor de rechter gedaagd door Aegon. Die heeft in eerste instantie aansprakelijkheid voor de schade erkend, maar wil regres nemen. De aardappelgroothandel wil het aan de werknemer doorbetaalde loon vergoed zien en stuurt de eigenaar eveneens een dagvaarding. Beide zaken worden toegewezen; de eigenaar van Doors and More gaat in beroep tegen Aegon.

Niet zelf afgesloten
Tegen de Rabobank spant hij bovendien een rechtszaak aan wegens schending van de zorgplicht. Die verliest hij; de Amsterdamse rechter oordeelt dat de zorgplicht niet zo ver gaat dat de adviseur bij het aflopen van een verzekering moet nagaan of er nog niet gemelde schadegevallen spelen. “Mede redengevend hiervoor is dat Rabobank de AVB-verzekering bij Nationale-Nederlanden niet zelf heeft afgesloten en deze reeds was opgezegd voordat zij de verzekeringsportefeuille van [appellant] had overgenomen”, aldus de rechtbank.
De deurenspecialist tekent hoger beroep aan en voert voor het gerechtshof aan dat de Rabobank wist dat het om een claims-madeverzekering ging, wat het vragen naar lopende schadegevallen relevant maakt. Rabobank stelt dat het melden van schade de eigen verantwoordelijkheid is van de verzekerde.

Dekkingshiaat
Het Amsterdamse hof gaat mee in de redenering van de deurenleverancier: bij een claims-madepolis dreigt voor de verzekeringnemer een dekkingshiaat, “hetzij omdat voorgevallen schades nog niet zijn gemeld, hetzij omdat geen naloopdekking voor de lopende verzekering geldt, hetzij omdat geen inloopdekking onder de nieuwe te sluiten verzekering geldt”. “De Rabobank wordt als professionele assurantietussenpersoon geacht met dit risico bekend te zijn.” De bank heeft daarom de zorgplicht geschonden, vindt het hof, en had moeten inventariseren of er bekende claims waren of omstandigheden die tot een claim zouden kunnen leiden. “Het verweer van de Rabobank (dat de verzekerde zelf tijdig het voorval had moeten melden, red.) miskent dat de op de Rabobank rustende zorgplicht er juist toe strekt te voorkomen dat een verzekeringnemer die een claims-madeverzekering heeft verzuimt om tijdens de looptijd van de verzekering claims en omstandigheden te melden, met het verstrekkende gevolg dat geen dekking onder de verzekering meer bestaat.” De bank moet aan de eigenaar van het deurenbedrijf de schadevergoedingen betalen waartoe hij in de zaken tegen Aegon en het aardappelbedrijf is of nog wordt veroordeeld.

Reageer op dit artikel