nieuws

‘Risico’s crowdfunding en beleggen in aandelen nagenoeg gelijk’

Branche 5011

‘Risico’s crowdfunding en beleggen in aandelen nagenoeg gelijk’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft, in samenwerking met een aantal crowdfundingplatformen, eerder dit jaar het gedrag onderzocht van consumenten die investeren in crowdfunding. Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat “de risicobeoordeling van crowdfundingprojecten redelijk overeenkomt met die van beleggingsfondsen in Nederlandse aandelen.” Dit meldt de AFM in de nieuwsbrief crowdfunding.

Ruim 800 investeerders verstrekten in een vragenlijst informatie over hun kenmerken, doelen en verwachtingen. Het onderzoek biedt de AFM inzicht in het profiel van de Nederlandse crowdfundinginvesteerder en de risico’s die hij loopt.

Risico’s
Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep respondenten de risicokwalificatie, die door een platform aan het project wordt gegeven, belangrijk vindt bij het nemen van een beslissing voor een investering. De AFM geeft aan extra toe te zien op de kwaliteit van deze informatie.

Deelnemers aan het onderzoek hebben daarnaast aangegeven hoe groot zij de risico’s op verlies bij verschillende beleggingsproducten inschatten. “De risicobeoordeling van crowdfundingprojecten komt redelijk overeen met die van beleggingsfondsen in Nederlandse aandelen”, meent de AFM. “24% beoordeelt investeren in crowdfundingprojecten als een groot of zeer groot risico. Bijna 40% beoordeelt het risico als klein of zeer klein. Ruim 20% vindt investeren in een beleggingsfonds een groot of zeer groot risico, terwijl 21% hier een klein of zeer klein risico in ziet.” Het risico van beleggen in aandelen uit de AEX of turbo’s wordt volgens de AFM hoger ingeschat, respectievelijk 41% en 73% vindt het risico groot of zeer groot. Daarnaast beoordeelt 6% het risico van investeren in Nederlandse aandelen als klein of zeer klein tegenover 39% bij crowdfunding.

Verschillen
De AFM constateert aan de hand van het onderzoek ook dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen verschillende investeerders. Op basis van persoonskenmerken, motivatie en gedrag maakt de AFM onderscheid tussen vier segmenten. “De feel good investeerders die maatschappelijk willen bijdragen, ervaren beleggende rendementszoekers die een alternatief zoeken voor regulier beleggen, niet-beleggende rendementszoekers zonder veel eigen beleggingservaring en grootinvesteerders.” Daarnaast ziet de AFM ook bestaan grote verschillen tussen crowdfundingplatformen, bijvoorbeeld in de bedragen die consumenten investeren.

Evaluatie dit najaar
In het najaar gaat de AFM de verhoging van de investeringsgrenzen en de daaraan verbonden voorschriften die sinds 1 april 2016 van toepassing zijn evalueren. Het uitgevoerde onderzoek, de 0-meting, vormt hiervoor de basis. Als onderdeel van de evaluatie zal eind 2016 opnieuw een consumentenonderzoek, de 1-meting, worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel