nieuws

EU consulteert markt over productinformatiedocument

Branche 1964

EU consulteert markt over productinformatiedocument

De Europese overkoepelende toezichthouder Eiopa is een consultatie gestart over het Insurance Product Information Document (Ipid). Invoering van zo’n productwijzer is onderdeel van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD).

Belanghebbenden hebben tot 24 oktober de gelegenheid om hun opmerkingen te maken over de voorwaarden waaraan zo’n Ipid moet gaan voldoen. Met het document moeten consumenten voldoende informatie in handen krijgen om producten eenvoudig te kunnen vergelijken. De Ipid moet onder meer in kort bestek duidelijke informatie geven over de soort verzekering, dekking en uitsluitingen en wederzijdse verplichtingen. Het document moet aan consumenten voorafgaand aan het sluiten van de polis worden verstrekt, ongeacht via welk kanaal de verzekering wordt gesloten. Eiopa stel voor dat producten die meerdere risico’s verzekeren, één Ipid krijgen in plaats van een apart document voor elk type risico.
De toezichthouder wil van de markt onder meer weten welke belemmeringen zij zien in een gestandaardiseerd format voor alle schadeverzekeringen. Verder vraagt Eiopa of het in alle gevallen mogelijk is het Ipid te beperken tot twee A4’tjes.

Verzekeraars hebben al format
De Europese verzekeraarskoepel Insurance Europe heeft al gereageerd op de consultatie en wijst op het eigen ontwikkelde format voor de Ipid. “Ons voorstel voldoet aan alle gestelde informatie-eisen onder de IDD en verzekert een benadering die tegemoetkomt aan de toenemende trend van digitalisering.”

Reageer op dit artikel