nieuws

Collega’s vaak negatief over vakbekwaamheidseisen

Branche 2468

Collega’s vaak negatief over vakbekwaamheidseisen

Andere financiële ondernemingen staan vaak negatief tegenover de verandering van de vakbekwaamheidseisen. Deze ervaring heeft 54% van de financieel dienstverleners die deelnamen aan de derde enquête van toezichthouder AFM naar vakbekwaamheid. 28% van de ondervraagden stelt van plan te zijn de weinig enthousiaste collega’s alsnog te overtuigen van het nut van de nieuwe eisen.

Toch blijft het niet alleen bij wijzen naar de ander, zo blijkt uit de resultaten van enquête. 21% van de respondenten voelt zich niet betrokken bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Iets meer dan de helft van de respondenten beschouwt de nieuwe eisen als complex. Desalniettemin geeft 83% van de respondenten aan de veranderingen goed te kunnen bijhouden.

Invulling permanent actueel vakbekwaam
Vrijwel alle respondenten (97%) geven aan invulling te hebben gegeven aan permanent actueel vakbekwaam. Zo heeft 80% van de respondenten wekelijks vaktechnisch overleg. 55% heeft een abonnement op nieuwsbrieven of tijdschriften. En 71% heeft een permanent actueel vakbekwaam abonnement bij een opleidingsinstituut.

De enquête werd door 260 respondenten ingevuld, waaronder 235 adviseurs/bemiddelaars. Daarnaast reageerden 11 aanbieders, 9 gevolmachtigd agenten/serviceproviders en 5 personen met een ander beroep.

Reageer op dit artikel