nieuws

BeZaVa: Juninota 2016 UWV

Branche 931

BeZaVa: Juninota 2016 UWV

De Juninota 2016 geeft een actuele kijk op de verwachte gevolgen van de door UWV uitgevoerde wetten. Deze voorspellingen bieden het ministerie van SZW, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van input voor de aankomende rijksbegroting.

Hieronder staat een aantal belangrijke verschuivingen op een rij.

  • Het totaal aantal arbeidsongeschikten (WAO, WAZ, WIA en Wajong) is in de periode 2015-2017 licht gedaald naar 801.000.
  • Het aantal WAO-, WAZ-en Wajong-uitkeringen daalt, terwijl het aantal WIA-uitkeringen stijgt.
  • Het aantal Ziektewet-uitkeringen aan vangnetters daalt bij UWV. Dit komt door een toename van het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt.
  • Het aandeel eigenrisicodragers Ziektewet in de loonsom stijgt.
  • De verzekeringen voor de WGA-vast en -flex worden per 2017 gecombineerd tot één verzekering. Veel werkgevers zullen hierdoor een nieuwe afweging moeten maken. Verzekeren zij zich voor het totale pakket WGA-vast en -flex bij UWV of worden/blijven zij eigenrisicodrager?

Benieuwd naar de volledige Juninota? Of wilt u andere actuele informatie omtrent WIA- en Verzuimregelingen bekijken? Ga dan naar onze website.

Tweede Avéro Achmea BeZaVa-chatsessie op 28 juli
Na de succesvolle eerste sessie op 14 juli [lees alles hier terug] organiseerden we op 28 juli wederom een chatsessie, nu met onze schadebehandelaar André Heemskerk. Benieuwd wat wij voor uw klant kunnen betekenen op het gebied van eigen risico dragen voor de Ziektewet? André beantwoordde op vragen op de LinkedIn pagina van Avéro Achmea. Word lid van de Achmea Avéro LinkedIn-groep en discussieer voortaan mee.

Wat gebeurt er verder?
Verzekeraars zijn erg druk met de BeZaVa, vooral met het eigenrisicodragen voor de WGA-totaal. Daarnaast spelen er nog andere zaken, zoals meer mogelijke wijzigingen op het gebied van preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Wilt u meer weten? Lees hier een overzicht van de status van de verschillende wijzigingen.

Reageer op dit artikel