nieuws

Akkermans & Partners treedt toe tot Contactgroep Automatisering

Branche 3904

Akkermans & Partners treedt toe tot Contactgroep Automatisering

Akkermans & Partners Software is toegetreden tot de Contactgroep Automatisering. Deze groep van softwareleveranciers bestaat uit 13 bedrijven die advies- en vergelijkingssoftware ontwikkelen die is gericht op financieel dienstverleners en fungeert als platform voor partijen die in overleg willen treden met deze leveranciers.

Daarnaast stelt de contactgroep zich ten doel om bij financieel dienstverleners de bewustwording te vergroten van de gevolgen die de digitalisering van de financiële sector voor de bedrijfsvoering van deze adviseurs gaat hebben.

Veel overleggen
Volgens Leon van Vliet (foto), voorzitter van de Contactgroep Automatisering, gaan de digitale ontwikkelingen in de financiële sector heel snel. “Iedereen, inclusief de toezichthouder AFM, is het er over eens dat de bestaande wetgeving op onderdelen achterloopt ten opzichte van wat inmiddels technisch kan en maatschappelijk gewenst wordt. Dat geldt voor de Wft ende privacywetgeving, maar net zo goed voor het civiele recht. Juist in zo’n periode is het belangrijk dat stakeholders met elkaar kunnen overleggen waar aanpassingen in wetgeving wel of niet moeten worden aangebracht dan wel bepaalde nieuwe toepassingen moeten worden gedoogd. Via de Contactgroep Automatisering kan dat, omdat de applicaties van onze deelnemers vrijwel alle financieel dienstverleners in Nederland bereiken.”

Procesoptimalisatie als speerpunt
Akkermans & Partners is vanwege haar lange trackrecord en specialisatie op gebied van pensioenen een goede toevoeging aan de contactgroep. “Binnen het pensioenvakgebied is procesoptimalisatie momenteel een van de speerpunten”, aldus Ronald Akkermans, directeur Akkermans & Partners. “Ik signaleer dat er nog steeds veel te veel tijd wordt verspild binnen de diverse Wft-advies- en systeemprocessen. Deze zijn niet op elkaar afgestemd en er is geen of onvoldoende aansluiting met de aanbieders. De behoefte en noodzaak aan advies op het gebied van pensioenvoorzieningen wordt in de komende tijd alleen maar groter. Werkgevers zullen daarbij echter ook steeds scherper gaan letten op de kosten van advies en begeleiding. De techniek biedt steeds meer mogelijkheden om de kosten voor de werkgever verder te verlagen.”

Deelnemers
Naast nieuwkomer Akkermans & Partners, zijn onder andere ook Unit4, de Nationale Hypotheekbond, MoneyView, Findesk, Intersoftware en Figlo aangesloten bij de Contactgroep Automatisering.

Reageer op dit artikel