nieuws

AFM: ‘Niet treuzelen met ontheffingsverzoek diplomaplicht’

Branche 2026

AFM: ‘Niet treuzelen met ontheffingsverzoek diplomaplicht’

Adviseurs die door schrijnende omstandigheden niet kunnen voldoen aan de Wft-diplomaplicht, moeten zo stilaan opschieten met het indienen van een verzoek om ontheffing. Dat raadt de AFM aan, want de behandeling van zo’n verzoek neemt 13 weken in beslag. Ook wie zijn diploma’s nog moet omwisselen, moet rekening houden met een doorlooptijd.

In schrijnende gevallen kan de toezichthouder besluiten om een adviseur te ontheffen van de plicht om voor eind dit jaar aan alle diplomavereisten te hebben voldaan. Langdurige of ernstige ziekte kan daarvoor aanleiding zijn. Wie een ontheffing krijgt, mag per 1 januari 2017 gewoon doorgaan met adviseren. Voorwaarde is wel dat de AFM daartoe voor eind dit jaar heeft besloten. En dat duurt dus zo’n drie maanden.

“De termijn van 13 weken gaat in zodra alle voor de beoordeling benodigde informatie voor het ontheffingsverzoek door de AFM is ontvangen. De AFM kan de beslistermijn van 13 weken opschorten als niet alle benodigde informatie is ontvangen. Daarom is het van belang om rekening te houden met extra tijd voor het eventueel verstrekken van additionele informatie aan de AFM. Dus als u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing, dan moet u het verzoek tijdig indienen. Als er niet voor 1 januari 2017 een beslissing is genomen op uw ontheffingsverzoek, dan kunt u mogelijk vanaf 1 januari 2017 niet meer adviseren”, zo waarschuwt de toezichthouder.

Tijdig omwisselen
Ook voor het omwisselen van diploma’s geldt de harde deadline van 31 december: “Om na 1 januari 2017 te kunnen adviseren, moet u beschikken over een nieuw Wft-diploma. Alleen een PE-plus examen afleggen is hiervoor onvoldoende. PE-certificaten, Wft-diploma’s en PE-plus-certificaten moet u voor 31 december 2016 hebben omgewisseld in een nieuw Wft-diploma.” Daarna gaat het omwisselloket dicht en moet opnieuw het initiële Wft-examen worden afgelegd. Omwisselen kan bij erkende exameninstituten.

“U dient al uw PE-certificaten, Wft-diploma’s en PE-plus-certificaten te uploaden op de website van het exameninstituut. Het exameninstituut controleert of u over de juiste diploma’s en certificaten beschikt. Vervolgens wordt uw omwisselverzoek voor een nieuw Wft-diploma naar DUO gestuurd. Deze controle kan enkele weken in beslag nemen. Wacht hier dus niet te lang mee en informeer bij uw opleidingsinstituut hoelang de omwisseling duurt.”

Reageer op dit artikel