nieuws

Financiën stelt inperking incassorecht bemiddelaars verder uit

Branche 976

Financiën stelt inperking incassorecht bemiddelaars verder uit

De minister van Financiën gaat de inwerkingtreding van de aanpassing van het recht op premie-incasso voor complexe producten uitstellen tot na de evaluatie van het provisieverbod. Hij denkt dat de inzichten die daaruit voortkomen van belang kunnen zijn voor de discussie. Dat staat in een brief aan de Kamer.

Het recht op premie-incasso staat al langer ter discussie. In de Wijzigingswet financiële markten 2015 werd vanwege het ‘sturingsrisico’ een aanpassing opgenomen: verzekeringen die onder het provisieverbod vallen, werden uitgezonderd van het recht op premie-incasso. Maar de inwerkingtreding van die wijziging werd op verzoek van de Kamer al eerder uitgesteld, tot 1 januari 2017.

Complex
De reden hiervoor was dat de aanpassing van het recht op premie-incasso bovenop een complex van maatregelen zou komen dat in een relatief korte periode werd ingevoerd voor bemiddelaars (zoals provisieverbod en vakbekwaamheidseisen). Dijsselbloem: “Bemiddelaars zouden onder druk kunnen komen te staan om allerlei veranderingen tegelijkertijd te verwerken en dat zou nadelig uit kunnen pakken voor hun dienstverlening aan de consument. Ook werd vanuit de Tweede Kamer de vraag opgeworpen op welke wijze deze aanpassing de positie van de consument versterkt. Net als het provisieverbod heeft de aanpassing van het recht op premie-incasso als oogmerk het wegnemen van prikkels die kunnen leiden tot ongewenste vormen van sturing richting een product of aanbieder.”

Prikkel
Volgens de minister wordt met sturingsrisico bedoeld dat de verzekeraar de bemiddelaar de mogelijkheid kan bieden de geïnde premies voor langere tijd tegen een gunstige rente aan te houden op de rekening-courant. “Hierdoor kan een prikkel ontstaan voor een bemiddelaar om vooral in verzekeringen te bemiddelen van verzekeraars die het incasseren van premies gunstig faciliteren”, aldus de brief van de minister aan de Kamer.

De minister denkt dat de uitkomst van de evaluatie van het provisieverbod relevante inzichten biedt voor de beoordeling van de aandachtspunten die eerder over de aanpassing van het recht op premie-incasso aan de orde zijn gesteld. De minister gaat nu uit van een aanpassing van het recht op premie-incasso per 1 januari 2018.

Reageer op dit artikel