nieuws

Adviseur laat ondanks respect voor AFM dwangsom oplopen tot € 50.000

Branche 16663

Adviseur laat ondanks respect voor AFM dwangsom oplopen tot € 50.000

Marcel Storms, bestuurder van Emsto Advies, moet €50.000 aan de Autoriteit Financiële Markten betalen omdat hij ook na herhaaldelijke verzoeken geen volledig inzicht geeft in zijn werkwijze. De AFM vermoedt dat Storms zonder vergunning actief is als adviseur en bemiddelaar in hypotheken.

De AFM zegt over informatie te beschikken waaruit blijkt dat Storms consumenten thuis bezoekt en zich voordoet als een bemiddelaar die nauw samenwerkt met een vergunninghouder, waardoor hij zelf niet over een AFM-vergunning hoeft te beschikken.

Maximum
Het is niet toegestaan om zonder AFM-vergunning te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten. Om te kunnen vaststellen hoe Storms precies te werk ging, verzocht de AFM hem al in november 2015 om informatie. Maar op die verzoeken heeft Storms niet afdoende gereageerd. Daarom moest hij vanaf 10 mei 2016 een dwangsom betalen. Iedere dag dat hij niet aan de opgelegde last voldeed, liep de dwangsom op met €5.000. Inmiddels is het maximum van €50.000 bereikt.

Hollen
Uit het besluit van de AFM is op te maken dat er herhaaldelijk contact is geweest met Storms, via mail, telefoon, sms en Whatsapp. Hij stelde het versturen van de informatie echter steeds uit. Zo mailde hij op enig moment aan de AFM dat hun verzoeken hem niet goed uitkwamen: “(…) en dat in deze tijd waar het voor adviseurs hollen is tbv hun cliënten om hypotheekzaken nog geregeld te krijgen. Ook mijn agenda is helemaal gevuld. Desalniettemin zal ik ervoor zorgen dat u morgen de documenten krijgt. Ik heb daar zelfs – uit respect voor uw ambt – afspraken voor opzij geschoven.” Een andere keer mailde hij: “Ik zeg u toe dat ik zaterdag as uw verzoek beantwoord, dan zijn alle opleidingsperikelen achter de rug.” Maar uiteindelijk leverde hij de informatie niet, of slechts deels, aan.

 

Reageer op dit artikel