nieuws

Examentraining (38): Wft Schade Particulieren

Branche 8424

Examentraining (38): Wft Schade Particulieren

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 37 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schade Particulieren.

Casus
Gerard (49 jaar) en Claudia (48 jaar) zijn al jarenlang klant bij hun adviseur. Ze hebben een week geleden met hem gesproken en hem een aantal zaken voorgelegd. De adviseur is vandaag weer bij de familie om antwoord te geven op diverse vragen. Hij heeft onderstaande geïnventariseerd en geanalyseerd.

Privé situatie
Gerard is werkzaam bij een groot IT-bedrijf. Claudia heeft altijd als notaris gewerkt, maar heeft vorig jaar haar partnerschap in het notariskantoor verkocht. Het gezin woont in een prachtig penthouse in een statig gebouw aan de boulevard in Scheveningen. Claudia is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw en houdt zich tevens bezig met vrijwilligerswerk. Daarnaast spaart Claudia Swarovskibeeldjes en heeft inmiddels een verzameling ter waarde van € 150.000.

Gerard en Claudia hebben drie kinderen, Frits, een zoon van negentien jaar en twee dochters, Martine en Chantal van respectievelijk tien en dertien jaar. Frits heeft een gehoorbeschadiging en Chantal is een probleemkind.

Verzekeringsportefeuille
Gerard en Claudia hebben via hun adviseur de volgende verzekering lopen:
– Inboedelverzekering, verzekerd bedrag € 80.000;
– Aansprakelijkheidsverzekering particulieren, verzekerd bedrag € 2.500.000, gezinsdekking;
– Gezinsrechtsbijstandverzekering;
– Doorlopende reisverzekering;
– Zorgverzekeringen. Voor Claudia en voor Gerard, op wiens polis de dochters ook verzekerd zijn. Frits heeft zijn eigen verzekering.

Zoon Frits
Zoon Frits is klaar met zijn vwo en gaat studeren in Groningen. De afstand van zijn woonplaats naar Groningen bedraagt ruim 230 kilometer enkele reis. Frits heeft in overleg met zijn ouders besloten in Groningen op kamers te gaan wonen. Dit ondanks het feit dat zijn ouders enorm twijfelen of ze er verstandig aan doen om Frits alleen op kamers te laten wonen. Frits heeft namelijk een ernstige gehoorbeschadiging.

Frits heeft een zorgverzekering gesloten toen hij achttien jaar werd. Hij heeft gekozen voor een restitutieverzekering en een aanvullende verzekering, de Optimaal verzekering. Nu Frits op zichzelf gaat wonen, moet hij een goed gehoorapparaat aanschaffen. Dat wordt aangeschaft via een niet-gecontracteerde zorgverlener en de kosten bedragen € 1.400.

Frits gaat in gesprek met de adviseur van zijn ouders om te kijken welke verzekeringen hij nodig heeft.

Frits heeft een Sonos-installatie bij elkaar gespaard en wil deze meenemen naar Groningen. De waarde van de apparatuur bedraagt € 10.000. Verder heeft Frits geen audiovisuele apparatuur, op een laptop van € 600 na.

Swarovskiverzameling
Gerard en Claudia vinden het nu tijd om de Swarovskiverzameling van Claudia te verzekeren. Zij hebben een alarminstallatie op hun appartement laten installeren en de verzameling staat in een mooie, grote, afgesloten glazen kast in de huiskamer.

Dochter Chantal
Dochter Chantal is een probleemkind. Gerard en Claudia hebben heel lang geprobeerd Chantal te helpen, maar nu is de tijd gekomen dat ze toch uit huis wordt geplaatst. De uithuisplaatsing tast het gezag van Gerard en Claudia over Chantal niet aan.

Bijlagen:
VRKI 2016
Inboedelwaardemeter 2016
Voorwaarden Restitutiepolis
Inventarisatieformulier Schade Particulier

Vraag 1
De adviseur loopt zijn risicoanalyse door met Gerard en Claudia. Gerard merkt op dat er in de risicoanalyse (inventarisatieformulier) niet vermeld staat dat zij in een appartement wonen.
Wat is de meest juiste en professionele eerste reactie van de adviseur?
a. Mijn excuses hiervoor, ik had dit moeten meenemen in mijn analyse.
b. U zult de opstalverzekering moeten verzekeren via de Vereniging van Eigenaren.
c. Ik kan geen appartementen verzekeren binnen mijn portefeuille.

Toetsterm:
2b.1 Gegevens verzamelen. Kandidaat bevraagt de klant gestructureerd en onbevooroordeeld. Alle relevante gegevens voor het klantbeeld worden verzameld. Als gegevens ontbreken of onduidelijk zijn, vraagt de kandidaat door. Kandidaat controleert of hij de juiste persoon voor zich heeft en of de klant beschikkingsbevoegd en/of handelingsbekwaam is. Kandidaat kan de klant begrijpelijk uitleggen waarom de gegevens nodig zijn.

Vraag 2
Gerard en Claudia zijn benieuwd hoe de alarmopvolging van het alarmsysteem dat zij hebben laten installeren voor de Swarovskiverzameling van Claudia geregeld moet zijn.
Wat is de meest juiste en professionele reactie van de adviseur?

Alleen het installeren van een alarminstallatie is niet voldoende, u moet ook minimaal zorgen voor:
a. Alarmopvolging door de sleutelhouder na melding op de mobiele telefoon van Gerard of Claudia.
b. Alarmopvolging door Particuliere alarmcentrale (PAC) naar de sleutelhouder.
c. Alarmopvolging door Particuliere alarmcentrale (PAC) naar een erkende particuliere bewakingsdienst.

Toetsterm:
2b.2 De genomen preventiemaatregelen inventariseren. Kandidaat inventariseert alle genomen preventiemaatregelen. De kandidaat legt uit, indien nodig, in welke omstandigheden preventieve maatregelen wenselijk, effectief of zelfs verplicht zijn. De kandidaat overtuigt de klant van de voordelen van preventie.

Vraag 3
Frits wil graag een inboedelverzekering sluiten en vult met de adviseur een inboedelwaardemeter in. Frits vraagt zich af of zijn Sonos extra moet verzekeren.
Wat is de meest juiste en correcte reactie van de adviseur?

a. Ja, de Sonos moet extra worden verzekerd, maar je betaalt er geen extra premie voor.
b. Ja, de Sonos moet extra worden verzekerd, met als gevolg dat de premie hoger wordt.
c. Nee, de Sonos hoeft niet extra te worden verzekerd.

Toetsterm:
2d.2 Voor een risico beoordelen welke maatregelen het meest zinvol zijn ter voorkoming of beperking van schade. De kandidaat analyseert de meest passende preventiemaatregelen ter voorkoming of beperking van schade bij de klant.

Vraag 4
Frits schaft een gehoorapparaat aan van € 1.400. Frits heeft geen eigen risico meer openstaan voor dit jaar.
Welk bedrag krijgt Frits vergoed van zijn zorgverzekeraar?
a. € 937,50
b. € 1.137,50
c. € 1.250

Toetsterm:
2g.8 Aantonen op welke wijze de vergoeding van een zorgverzekering plaatsvindt. Houdt rekening met eventuele dekkingsbeperkingen, eigen bijdragen en eigen risico’s.

Vraag 5
Dochter Chantal wordt uit huis geplaatst. Wat is juist met betrekking tot de verzekeringen?
a. De inboedelverzekering kan worden beëindigd.
b. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren handhaven.
c. De gezinsrechtsbijstandverzekering kan worden beëindigd.

Toetsterm:
3d.2 Een verzekering actueel houden. Veranderingen in situatie van klant kunnen tot een andere situatie leiden die andere eisen aan verzekering stelt. Onbekendheid/onwetendheid bij klant. Aanpassing wetgeving met directe gevolgen voor verzekering. Aanpassing als gevolg van een wijziging in de situatie van de klant. De kandidaat gebruikt de juiste uitgangspunten en kan beoordelen of de gewijzigde gegevens in de polis en eventuele overige bescheiden van de verzekering juist zijn. De klant heeft altijd de juiste dekking, betaalt de juiste premie en ontvangt bij schade een uitkering gebaseerd op de juiste gegevens.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel