nieuws

Examentraining (37): Wft Schadeverzekering zakelijk

Branche 5559

Examentraining (37): Wft Schadeverzekering zakelijk

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 36 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schadeverzekering zakelijk.

Casus
Karel Albers is beginnend ondernemer en kan wel wat advies met betrekking tot de benodigde verzekeringen gebruiken. De jonge ondernemer neemt contact op met de adviseur Schade Zakelijk, die adviseert en bemiddelt in goede en betaalbare verzekeringen voor bedrijven.

Nachtwinkel
Karel heeft een tijdje geleden de nachtwinkel van zijn oom overgenomen. Zijn oom is ermee gestopt, omdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De nachtwinkel bevindt zich midden in de stad en is populair onder de jongeren, omdat er een mooi slijterijkamertje in is gemaakt.

Uitbreiding werkzaamheden
Karel wil binnenkort ook een nachtsnackbar openen naast de nachtwinkel. In zijn omgeving is namelijk geen snackbar in de nacht open, terwijl daar volgens hem wel behoefte aan is.

Lopende en gewenste verzekeringen
Op dit moment heeft Karel een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Hij betaalt een premie van 0,60‰ over de omzet voor deze verzekering.

Karel wil in elk geval een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. De navolgende gegevens zijn bij de adviseur bekend:
– Omzet € 400.000;
– Salarissen vast personeel € 30.000;
– Salarissen seizoenskrachten € 5.000;
– Huur pand € 150.000;
– Inkoop € 90.000;
– Overige vaste kosten € 20.000;
– Overige variabele kosten € 25.000.

Nieuwe jaarcijfers
Uit de laatste opgave van de accountant blijkt dat de omzet van Karel met € 75.000 is gestegen. De adviseur moet deze wijziging, in het kader van de naverrekening, ook verwerken in de AVB. De kosten zijn ongewijzigd gebleven.

Naast de bedrijfsschadeverzekering wil Karel ook een bedrijfsrechtsbijstandverzekering afsluiten. Brahim, een vriend van Karel, had namelijk schade geleden waarvoor een derde aansprakelijk was. Om die schade te verhalen, heeft Brahim juridische bijstand gezocht, maar daar waren hoge kosten aan verbonden.

De adviseur heeft vorige week het inventarisatiegesprek gehad met Karel (dat gesprek vond plaats vóór de mededeling dat Karel ook een nachtsnackbar wil openen) en komt nu terug om zijn risico-analyse en advies te bespreken.

Vraag 1
Bereken het verzekerbaar belang voor de bedrijfsschadeverzekering.
Houd rekening met de nieuwe jaarcijfers.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

Antwoord: € ….

Toetsterm:
2c.3: Het verzekerd belang bepalen waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie uit het jaarverslag, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting.

Vraag 2
Voor welke geschil biedt een bedrijfsrechtsbijstandverzekering meestal géén dekking?
a. Een geschil met betrekking tot een hinderwetvergunning.
b. Een geschil met betrekking tot toepassing van fiscale wetgeving.
c. Een geschil met een werknemer in verband met ontslag.

Toetsterm:
2c.5: Beoordelen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekeringen kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen.

Vraag 3
Wat is de meest juiste en professionele reactie op de mededeling van Karel dat hij een nachtsnackbar wil gaan openen?
a. Alle bestaande polissen komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe verzekeringen.
b. Ik zal opnieuw moeten inventariseren en een nieuwe risico-analyse moeten maken.
c. Bel me als de nachtsnackbar klaar is, dan kom ik meteen even langs.
d. Ik maak een aantekening in mijn systeem en kom daar later op terug.

Toetsterm:
2c.1: Beoordelen welke risico’s moeten worden afgedekt door een verzekeringsoplossing.

Vraag 4
Hoeveel moet Karel bijbetalen voor zijn AVB in het kader van de naverrekening?

Er heeft geen verandering in het premiepercentage plaatsgevonden.
Je hoeft geen rekening te houden met eventuele kosten, wél met de assurantiebelasting.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

Antwoord: € ….

Toetsterm:
2f.4: Op basis van de oorspronkelijke premie en de gewijzigde premie de restitutie, respectievelijk suppletie als gevolg van een wijziging van een schadeverzekering (laten) berekenen.

Vervolg casus
Omdat Karel geregeld nieuwe krachten moet inwerken, gebeuren er regelmatig kleine ongelukjes. Karel schetst daarbij mogelijke ongelukjes binnen zijn bedrijf en vraagt zich af welke schades daarbij gedekt zijn op de AVB.

Vraag 5
Welk(e) van de volgende schades is/zijn gedekt op de AVB?

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

a. Letselschade toegebracht aan een klant door opspattend frituurvet, veroorzaakt door een seizoenskracht die een kroket iets te hard in de frituur gooit.
b. Letselschade toegebracht aan een seizoenskracht, veroorzaakt door Karel die de messen te goed geslepen heeft en hiermee per ongeluk een seizoenskracht verwondde.
c. Zaakschade toegebracht aan Karel, veroorzaakt door een seizoenskracht.

Toetsterm:
2e.10: Het belang aantonen van aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering in de specifieke situatie van de klant.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel