nieuws

CFD poogt Kamer te doordringen van nadelige effecten provisieverbod

Branche 5901

CFD poogt Kamer te doordringen van nadelige effecten provisieverbod

De Commissie Financiële Dienstverlening heeft een epistel naar de vaste Kamercommissie van Financiën gestuurd om ze voor te bereiden op de evaluatie van het provisieverbod die gepland staat voor 2017. Bij monde van voorzitter Edwin Herdink doet de CFD een beroep op de volksvertegenwoordiging om de nadelige effecten van het provisieverbod te erkennen en daarnaast te onderzoeken hoe het deze effecten kan opheffen. “Hiervoor zou een vrije toegang tot financieel advies als uitgangspunt moeten worden genomen.”

De club van Edwin Herdink heeft ook al een oplossing paraat. “Als blijkt dat advies minder toegankelijk is geworden en daarmee de financiële positie van consumenten is verslechterd, dan zou invoering van een transparante en maatschappelijk verantwoorde provisieregeling, voor complexe financiële producten, serieus overwogen kunnen worden.”

In de brief aan de Kamercommissie noemt de CFD een aantal effecten van het provisieverbod.

  • Zorgelijk is dat de consument moeite heeft apart te betalen voor advies en veelal afhaakt na het intakegesprek vanwege de prijs. Het doel van het provisieverbod, het verbeteren van de positie van de consument op de verzekeringsmarkt, wordt hierdoor niet bereikt.
  • Bijkomende zaak is dat consumenten niet het initiatief nemen om zelf financiële producten aan te schaffen. In de praktijk blijken vooral AOV- uitvaart- en overlijdensrisico-verzekeringen zogenaamde brengproducten te zijn. Deze verzekeringen zijn geen zaken die een consument graag uit zichzelf regelt. Zeker nu er apart voor betaald moet worden is het initiatief nog verder afgenomen.
  • Doordat de klant nu voor ieder advies een rekening gefactureerd krijgt, gaan velen er toe over zelf hun financiële zaken te regelen. Feit is echter dat het gemiddelde kennisniveau van de klant te laag is om zijn financiële zekerheid zelf goed te regelen. Van zelf dokteren wordt niemand beter. Door het provisieverbod ontbreekt elke waarborg van financiële deskundigheid en lopen veel consumenten nu onnodige risico’s omdat hun zelf afgesloten verzekering niet datgene biedt wat ze ervan verwacht hadden.
  • De klant is gebaat bij deskundig advies, maar dan dient dit advies goed bereikbaar te zijn en moet men zelf de vrije keuze hebben over hoe men zijn adviseur betaalt. Ineens per factuur, gespreid per abonnement of als (transparante) opslag op de premie, uitgesmeerd over de looptijd van het product. Onderzoek van GFK heeft aangetoond dat 75% van de consumenten duidelijk voorstander is van dit keuzemodel.
  • Bij de totstandkoming van het provisieverbod is afgesproken dat de klant voor de advieskosten gecompenseerd zou worden door een verlaging van de prijs van de producten. De kosten van advies zouden geheel uit de productprijs gehaald worden. Echter tot de dag van vandaag kunnen de advies- en distributiekosten nog steeds niet transparant vergeleken worden. Het doel van het  provisieverbod, inzicht en vergelijkbaarheid van tarieven, is hierdoor niet gerealiseerd.
  • Het provisieverbod en de door de overheid gewenste cultuurverandering heeft geleid tot verandering van het consumentengedrag. Consumenten zijn zich bewuster geworden van de kosten voor financieel advies en stellen hierdoor zaken uit. De effecten van onderverzekering of het geheel onverzekerd zijn zullen zich meer gaan manifesteren en uiteindelijk door de maatschappij gedragen moeten worden. Het begrotingstekort zal hierdoor oplopen.
  • Alle doorgevoerde regelgeving heeft tegelijkertijd ook een ingrijpend effect gehad op de dienstverlening van het advieskantoor. Het door de politiek beloofde gelijke speelveld ter compensatie voor het provisieverbod is niet gerealiseerd. Hierdoor ondervindt het advieskantoor oneerlijke concurrentie van directe aanbieders die hun producten onder het provisievrije tarief in de markt zetten. Hierdoor kunnen bepaalde financiële diensten niet meer uit en heeft menig advieskantoor de service beperkt of geheel afgestoten. Sinds de introductie van het provisieverbod daalt het aantal financiële adviesbedrijven met zo’n 300 per jaar en deze daling is nog niet tot stilstand gebracht. De werkgelegenheid komt hierdoor in gevaar.
  • Op termijn zal het verder wegvallen van onafhankelijke financiële adviseurs grote nadelige gevolgen voor de consument hebben, die immers voor zijn financiële advies primair afhankelijk zal zijn van de verzekeraars die de producten leveren en die dus per definitie niet onafhankelijk zijn. De ingezette krimp van het fijnmazige onafhankelijke adviesnetwerk en de daarmee tegelijkertijd gepaard gaande machtscentralisatie van een aantal grote verzekeraars dient niet het belang van de consument.

Amweb publiceerde eerder een reeks opiniebijdragen over de evaluatie van het provisieverbod.

Reageer op dit artikel