nieuws

Cas Assurantiën weer aan de beurt: Kifid vindt advieskosten buitenproportioneel

Branche 7299

Cas Assurantiën weer aan de beurt: Kifid vindt advieskosten buitenproportioneel

De rechtbank Rotterdam veegde vorig jaar de AFM-boete tegen Cas Assurantiën van tafel. Maar het advieskantoor uit Zeewolde heeft nu te maken met het Kifid. De Geschillencommissie van het Klachteninstituut vindt in een bindende uitspraak de adviesvergoeding van € 1.250 die het kantoor rekende voor het omzetten van een beleggingsverzekering te hoog.

De AFM beboette het assurantiekantoor uit Zeewolde in 2014 omdat het ‘onredelijk hoge vergoedingen’ berekende voor het adviseren en bemiddelen in het oversluiten van beleggingsverzekeringen. Cas liet dat niet op zich zitten en vocht de boete (een ton) aan bij de rechter. En met succes. De rechter stelde dat bemiddelaars en adviseurs in beginsel vrij zijn om met de cliënt een beloning af te spreken. De AFM mag daar alleen op ingrijpen als zij duidelijk kan aantonen dat rekening te hoog is. De boete ging van tafel. De AFM liet het er niet bij zitten en ging in augustus 2015 tegen die uitspraak in hoger beroep. Die zaak loopt nog.

Consument
Maar nu is het niet de toezichthouder, maar een consument die de werkwijze van Cas aan de orde stelt. De consument in kwestie liet eind 2012 zijn Reaal-beleggingsverzekering oversluiten naar een beleggingsrekening bij Brand New Day. Hij moest daarvoor € 1.250 betalen: € 500 direct aan de tussenpersoon en € 750 zou worden ingehouden op de waarde van het product dat werd afgekocht. De klant ondertekende daartoe een zogenoemde Honorariumovereenkomst en vulde ook een inventarisatieformulier in.

Geld terug
Begin 2014 zegt de klant dat hij geen toestemming heeft gegeven om een bedrag in te houden op de afkoopwaarde van zijn beleggingsverzekering. Hij wil dat geld terug. De klant en Cas komen er niet uit en de klant stapt naar het Kifid. Hij vindt dat hem een slecht advies is gegeven, waarbij hij niet kon kiezen uit meerdere producten. Tijdens het adviesgesprek ging alles erg snel zei de klant, hij moest snel een aantal formulieren ondertekenen.

Verweer
Cas Assurantiën voert als verweer aan dat de adviesvergoeding met de klant is overeengekomen en dat duidelijk was welke werkzaamheden er werden verricht. Ook verwijst het kantoor naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin de AFM-boete van tafel is geveegd.

Oordeel
De Geschillencommissie oordeelt dat het aan de tussenpersoon is om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden concreet zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed. “De overeenkomst waarin staat dat de klant met de tussenpersoon een adviesvergoeding van € 1.250 is overeengekomen, is in dit kader niet voldoende.”

Ook zegt de commissie: “Ter zitting is gebleken dat het adviesgesprek voor Consument te snel is verlopen, dat Consument niet in de gelegenheid is gesteld de formulieren zorgvuldig door te nemen en dat hem geen keuze uit meerdere producten is geboden. Nu Tussenpersoon niet ter zitting is verschenen, is een en ander niet weersproken. De Commissie houdt het er dan ook voor dat de werkzaamheden van Tussenpersoon alleen hebben bestaan uit het geven van advies en bemiddelen bij het omzetten van een beleggingsverzekering naar een beleggingsrekening.”

Buitenproportioneel
Gelet op deze werkzaamheden vindt het Kifid de advieskosten van € 1.250 ‘buitenproportioneel hoog’. “Daarnaast is niet gebleken dat Consument tijdens het adviesgesprek goed is geïnformeerd over het product dat hij afsloot en alternatieve producten zijn besproken. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat de door Consument betaalde adviesvergoeding passend is voor de diensten die Tussenpersoon aan Consument heeft verleend. De vordering van Consument wordt toegewezen.” Slotsom: Cas Assurantiën moet € 750 aan de klant terugbetalen.

Reageer op dit artikel