nieuws

‘Reageer op de ‘perfect storm’, anders besta je straks niet meer’

Branche

‘Reageer op de ‘perfect storm’, anders besta je straks niet meer’

Er komt een ‘perfect storm’ op ons af. Je ziet hem aankomen en je bent dus in staat om erop te reageren. Met die metafoor schetste Robert Witteveen, strategisch marketeer & innovator bij Vivat/Reaal, de huidige staat van de verzekeringsbranche in het kader van onder meer technologische ontwikkelingen. Witteveen sprak op persoonlijke titel bij de bijeenkomst van het Haags Verzekeringscentrum (HVC). 

Volgens Witteveen kan je drie dingen doen met die ‘perfect storm’. Wegrennen en vervolgens ingehaald en opgeslokt worden. Aan de zijkant blijven staan of er gewoon dwars doorheen gaan en weten waar je staat. “In het centrum van zo’n storm is het redelijk toeven. De boodschap is eigenlijk: wie niet meegaat, verdwijnt op den duur.”

Klant is de baas
Weliswaar sprak Witteveen niet namens Vivat op de bijeenkomst, hij gaf wel aan dat Vivat jaarlijks een trendrapport schrijft met daarin de belangrijkste ontwikkelingen. Hij lichtte er vier onderwerpen uit die volgens hem cruciaal zijn en waar ook de adviseur op zou moeten anticiperen. Zo is de klant/burger de baas. “Die klant wil serieus genomen worden en aangesproken worden met het juiste aanbod op het moment dat het voor hem relevant is. Wij als verzekeraars hebben de neiging al onze producten te pushen richting klant. Dat pikt de klant niet meer. Die ervaart dat als spam. Zorg dat je klantprofiel op orde is en zorg dat je het continu bijhoudt. Zorg voor beleving bij de klant.”

Tweedeling
Volgens Witteveen is er sprake van een tweedeling in de maatschappij tussen de vernieuwers en de behouders. “In de start-up scene, die overigens niet zaligmakend is, zitten ongelooflijk veel creatieve ideeën. Zoek de samenwerking op. Veel van deze initiatieven worden door het establishment geremd en ook de politiek helpt niet mee. Die tweedeling is er en je ziet dat mensen zich gaan verzamelen in nieuwe collectieven.” Als derde aandachtspunt noemde hij het feit dat technologische vernieuwingen de maatschappij in toenemende mate zullen gaan verbinden. Als voorbeeld noemde hij bijvoorbeeld de slimme thermostaat Nest van Google. “Op die manier komt Google onze huiskamer binnen en verzamelt allerlei informatie. Hetzelfde gebeurt met ‘wearables en ‘Internet of Things’. Sensoren gaan ons helpen om schade te voorkomen. Heeft zich een schade voorgedaan, dan helpt de sensor door snel in te grijpen”, betoogde Witteveen. Als vierde punt noemde hij: duurzaamheid is het nieuwe normaal. “Nieuwe initiatieven zijn meer regel dan uitzondering. Voorbeelden zijn de broodfondsen, peerby, iLost, Pickthisup en Spotify.”

Risico-avers
De aanwezigen gaven aan dat verzekeraars niet zo snel mee zullen gaan in bijvoorbeeld ‘wearables’ en ‘Internet of Things”. Witteveen: “Verzekeraars zijn risico-avers. Ik begrijp dat niet. Alles is te verzekeren, zolang er maar een juiste balans is tussen het risico en de premie. Het is niet voor niets dat Rialto de best presterende autoverzekeraar is, terwijl daar de grootste risico’s zitten.” Berend Tooms: “Ik zou dat risico niet toevertrouwen aan een ‘gewone’ verzekeraar. Die hebben al moeite met de premieberekening voor een gewoon risico”.

Solidariteit
Heikel punt in al deze nieuwe ontwikkelingen en individualisering is het grondbeginsel van verzekeren, de solidariteit. De aanwezigen zien daar een obstakel en ethische discussie opdoemen. “Maar”, zegt Witteveen, “als ik nu een autoverzekering sluit, zit ik ook in een collectief. Alleen ik wil in een collectief met gelijkgestemden en niet met brokkenpiloten. Dat is de beweging die je nu ziet in de maatschappij en daar zullen we een balans in moeten vinden.” Vervolgens doemt de vraag op als verzekeren niet meer mogelijk is omdat het te duur wordt, ontstaat er dan een nutsvoorziening? Geen onmogelijk scenario volgens Witteveen die verwees naar een onderzoekje van Van Ameyde waarin dit specifiek benoemd werd.

Verzekeren in 2018
Witteveen schetste drie toekomstbeelden voor 2018. “Klanten willen niet meer verzekerd zijn tegen een deuk in hun auto maar willen verzekerd zijn van mobiliteit. We gaan naar een service- en deeleconomie.” Hij ziet de solidariteit veranderen. “Er komt een tweedeling tussen zij die willen én zij die moeten. “Kijk naar de opkomst van private lease.” En als laatste signaleert hij dat de technologische vooruitgang risico’s reduceert.”

Verschuiving
Volgens Witteveen gaat er een verschuiving plaatsvinden van particulier/individueel naar zakelijk/collectief. De tussenhandel gaat op zoek naar nieuw bestaansrecht en nieuwe verdienmodellen. “De impact van de deeleconomie is groot en hoe groot gaat dat worden? Er zullen minder producten komen en er komen andersoortige risico’s.” Hij ziet de tussenhandel veranderen en adviseert adviseurs vooral breder te kijken dan alleen verzekeren. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor netwerkorganisaties.

Fouten maken moet
Witteveen sloot af met een aantal tips voor het intermediair. “Ontwikkel een visie op de toekomst 2018 en verder en wat is jouw rol daarin. Bepaal op welke terreinen je dat doet en hoe het nieuwe verdienmodel eruit ziet. Implementeer techniek/digitalisering tot in de kern van je bedrijf. Zorg dat je organisatie is ingericht om continu te veranderen. Werk samen in netwerken. Concentreer je op je kerntaak en pak de regie waar nodig. Experimenteer en innoveer met externen. Fouten maken moet.”

Reageer op dit artikel