nieuws

Provisies en wealth management steeds belangrijker voor Van Lanschot

Branche

Provisies en wealth management steeds belangrijker voor Van Lanschot

Van Lanschot haalde in 2016 meer dan de helft van de inkomsten uit provisies. Dat in lijn met de focus op wealth management, een strategie die de bank een aantal jaar geleden doorvoerde. Van Lanschot geeft ook aan meer te gaan investeren in de internetdochter Evi.

De jaarcijfers over 2015 laten zien dat Van Lanschot een groeiend onderliggend resultaat kende, van € 54,2 mln naar € 60,1 mln. De nettowinst daalde wel van € 108,7 mln naar € 42,8 mln, dat kwam ook omdat er in 2014 een netto pensioenbate van € 54,5 mln verwerkt zat. Voorzitter Karl Guha zegt: “We staan er goed voor. De waardering van onze klanten voor onze dienstverlening neemt toe. We zijn goed gekapitaliseerd en de groei van provisies verbetert de kwaliteit van onze resultaten. Deze vormen nu, in lijn met onze wealth managementstrategie, meer dan de helft van de inkomsten. De toevoeging aan de kredietvoorzieningen daalde met 33% tot € 51 mln. Op basis van deze resultaten stellen wij onze aandeelhouders een dividend voor van € 0,45 per aandeel, een verhoging ten opzichte van vorig jaar.”

Evi
Van Lanschot zegt bij de presentatie van de jaarcijfers ook meer te gaan investeren in internetdochter Evi, in plaats van enkel te focussen op kostenverlegging. Concreet over de investeringen is Van Lanschot niet, het spreekt van ‘verschillende initiatieven rondom Evi van Lanschot’. Daarover zegt Guha: “Door deze bewuste keuze verwachten wij onze efficiencydoelstelling van 60-65% op een later moment dan 2017 behalen. In dit licht werken we aan de verdieping van onze wealth managementstrategie waarvan we de uitkomsten op 26 april 2016 zullen toelichten.”

Reageer op dit artikel