nieuws

Verbond publiceert koers 2016-2018

Branche

Verbond publiceert koers 2016-2018

Het Verbond van Verzekeraars publiceert op het digitale platform MLT haar koers voor de komende twee jaar. De veranderende behoeften van de maatschappij zijn daarbij het uitgangspunt. 

Deze veranderende behoeften kunnen bijvoorbeeld zijn de gevolgen van de vergrijzing, of vragen die zelfrijdende auto’s met zich meebrengen. “Vanuit dat perspectief zoeken we naar mogelijkheden en bieden we oplossingen. Waarmee we ook ons zelf weer sterker maken”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding. De Algemene Ledenvergadering is op 9 december akkoord gegaan met het middellangetermijnbeleid (MLT). Weurding: “De koers krijgt nadrukkelijk een maatschappelijke focus, juist in een tijd van complexe economische uitdagingen. We betrekken de sector de komende jaren actief in ons beleid. De deuren gaan open en jongeren zullen actief participeren.”

Digitaal platform
Op het digitaal platform hebben de pijlers ‘maatschappelijk’ en ‘ondernemend’ een eigen plek – met de onderliggende hoofdthema’s. Bij maatschappelijk komen ‘arbeidsmarkt’ en ‘nieuwe risico’s’ aan de orde. Bij ondernemend moet gedacht worden aan ‘soliditeit’ en ‘klantbelang en reputatie’. Ook komen diverse betrokkenen uit de sector aan het woord, zoals bijvoorbeeld Marco Keim (Aegon, voorzitter Verbond van Verzekeraars) en Annette Mosman (Generali).

Reageer op dit artikel