nieuws

‘Anbang is als olifant in porseleinkast bezig’

Branche

‘Anbang is als olifant in porseleinkast bezig’

Tijdens het plenaire debat gisteren in de Twee Kamer maakte SP-kamerlid Arnold Merkies zich zorgen over verzekeraar Vivat. “Uit de media komt het beeld naar voren dat het Chinese Anbang bij Vivat als een olifant in de porseleinkast bezig is.”

Merkies gaf aan dat de vorige keer alleen nog topman Gerard van Olphen wegging. “Maar intussen is er een hele uittocht van directieleden geweest. Ik hoor graag wat de minister daarvan vindt. Ik hoop dat hij zich nu niet weer op artikel 1.89 van de Wft beroept waardoor hij niets kan zeggen, want dit is toch wel iets om je zorgen over te maken”, aldus Merkies.

Verkocht
In zijn antwoord op Merkies zegt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën): “Vivat is verkocht. Het is nu weer een volledig privaat bedrijf, het is geherkapitaliseerd en er vindt een herstructurering plaats. Dat heeft blijkbaar ook personele gevolgen. Voor mij geldt dat het bedrijf gewoon onder toezicht van de Nederlandsche Bank staat. De Nederlandsche Bank maakt ook afspraken met de eigenaar, Anbang, over de samenstelling van het management. Het gaat daarbij natuurlijk vooral om kwaliteit: er moeten voldoende kennis en ervaring zijn, ook kennis van en ervaring met de Nederlandse verzekeringssector. Langs die lijn borgen we dat. Ik kan me niet blijven bezighouden met en commentaar leveren op veranderingen binnen het bedrijf. Dat ga ik echt niet doen. Het is nu gewoon een privaat bedrijf, het voldoet aan alle wettelijke eisen en het staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank, ook wat betreft de kwaliteit van bestuurders.”

Uittocht
Over de uittocht van het bestuur zegt Dijsselbloem: “Er is ook iets aan de hand bij dat bedrijf. Dat bedrijf stond er buitengewoon slecht voor. Daar zijn we ons voldoende van bewust. Er is voor meer dan een miljard extra kapitaal in gestopt om het bedrijf overeind te houden. Dus ja, er is wat aan de hand bij dat bedrijf. Het moet de heer Merkies niet verbazen dat de nieuwe eigenaar, die er zo veel geld in heeft moeten steken, een aantal ingrepen zal plegen. Zo kijk ik ertegen aan. Ik ontleen die zekerheid aan het feit dat de Nederlandsche Bank meekijkt, ook op de samenstelling van het bestuur. De heer Merkies zal moeten accepteren dat het een privaat bedrijf is. Het is niet meer in handen van de Staat. Het voldoet aan alle wettelijke eisen en het staat onder toezicht. Men kan in het Financieele Dagblad veel lezen over bestuursverwikkelingen bij bedrijven in Nederland, maar ik kan me daar niet over verantwoorden.”

Reageer op dit artikel