nieuws

Jan Driessen : ‘Advies- en verzekeringssector lobbyen enkel uit eigenbelang’

Branche

Jan Driessen : ‘Advies- en verzekeringssector lobbyen enkel uit eigenbelang’

Verzekeraars en adviseurs kunnen nog veel verbeteren in hun lobby. Dat zegt Jan Driessen, eigenaar van adviesbureau Q&A|Communicatie en oud-campagnestrateeg van Mark Rutte, tegen amweb. Volgens Driessen is de neerbuigende toon van de adviseurs en verzekeraars funest. “Wij vertegenwoordigen onszelf in Den Haag alsof we representanten zijn van de oude adel. Voelbaar dedain en zichtbare minachting zorgen er voor dat politici de verzekeraars en adviseurs niet meer serieus nemen”, zegt Driessen, een van de sprekers op de am:dag.

Wat gaat er mis in de politieke lobby?
“De verzekeringsbranche is een zeer belangrijke branche in Nederland omdat zij verantwoordelijk is voor een groot deel van de welvaart in Nederland. Toch lijken de sectoren niet in staat om op een effectieve wijze te lobbyen. Het is geen gelijkwaardige dialoog op basis van urgentie, ervaring en deskundigheid. Een goede lobby is niet het verkondigen van het eigen gelijk of het bewaken van je privileges die je als sector hebt. Er wordt te weinig gelobbyd vanuit het belang van de klant. Zo word je gewoon geen serieuze gesprekspartner.”

Wat was de grootste misser van het jaar?
“Ik heb met gekromde tenen naar de parlementaire hoorzitting over de bonussen bij banken en verzekeraars gekeken, waarbij verveelde mannen op leeftijd Kamerleden belerend vertelden dat ze er niks van hadden begrepen. Deze branche leest de politiek graag de les, kijkt op ze neer. Zolang ze dat doet, blijft ze de grootste moeite houden om een echt succesvolle lobby te voeren. De branchevertegenwoordigers doen veel te verongelijkt alsof ze niet begrepen worden, maar vergeten volledig dat zij de klant moeten vertegenwoordigen en niet hun gevestigde belangen. Het is echt beschamend om te zien dat de lobby vrijwel alleen gaat om behoudzucht en de eigen portemonnee. Ik weet van de huidige generatie politici dat zij daar meer dan klaar mee zijn. Dat geldt zeker niet alleen voor de lobby vanuit de verzekeraars. maar ook voor de brancheorganisaties van de adviessector. Stop met het voeren van verloren achterhoedegevechten. Start de vernieuwing!”

Welke branche kunnen we als voorbeeld nemen?
“Brancheorganisaties zijn altijd minder goede lobbyisten omdat zij voornamelijk hun conservatieve achterban tevreden moeten houden in plaats van de consument. Het zijn de individuele bedrijven die een ander geluid kunnen laten horen. Het zijn de echt gepassioneerde leiders. Neem Mark Zuckerberg, van Facebook, die nu door China en India reist omdat hij het belangrijk vindt dat ook alle bewoners daar een goede internetverbinding krijgen. Hij doet dat omdat hij oprecht de wereld wil verbeteren. Ik ben bang dat de sector pas echt in beweging komt als het te laat is en bijvoorbeeld Facebook de verzekeringsmarkt betreedt. Er komt een moment dat Apple of Google de consument doen realiseren dat we verzekeren samen doen en dat we daar geen verzekeraar of adviseur voor nodig hebben.”

Welke drie tips zou je de advies- en verzekeringssector mee willen geven?
“Ten eerste moet je lobbyen namens je klant en niet voor jezelf. Het klantbelang moet gewoon altijd het uitgangspunt zijn van je lobby. Ten tweede moet je lobbyen op basis van deskundigheid en gelijkwaardigheid. Als brancheorganisatie moet je het debat verrijken met feiten en ook op een gelijkwaardig niveau met de Kamerleden willen communiceren. Tenslotte is het belangrijk dat je op continue basis blijft praten met de politici en beleidsmakers en niet dat je alleen aanbelt wanneer je wat van ze wil.”

Jan Driessen is een van de plenaire sprekers op de am:dag op dinsdag 17 november met als thema Be good and tell it! Het uitdragen van de positieve boodschap aan de klant, de AFM en de politiek staat centraal.

Reageer op dit artikel