nieuws

Drie keer zoveel stoppers als starters in intermediaire adviesmarkt

Branche

Drie keer zoveel stoppers als starters in intermediaire adviesmarkt

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) heeft onderzocht in welke mate en tempo de intermediaire adviesmarkt in aantallen afneemt. Maatgevend voor het onderzoek is het al dan niet hebben van een AFM (deel)vergunning. 

Tot en met het derde kwartaal 2015 zijn er per saldo 210 financieel intermediairs minder. Dit is het saldo van 100 nieuwe kantoren en 310 die er mee gestopt zijn. De verwachting is dat de financiële adviesmarkt dit jaar met in totaal circa 280 kantoren zal afnemen. Dat betekent dat er ongeveer 7.000 kantoren over blijven.

Hoge eisen
In de eerste drie kwartalen zijn er 100 minder starters. Het aantal stoppers cq uittreders ligt met 310 ruim drie keer zo hoog. Dit bevestigt het beeld dat relatief weinig ondernemers de stap wagen om in de financiële adviesmarkt te starten of voor zichzelf beginnen. RFID denkt dat dit vooral veroorzaakt wordt door de hoge eisen die aan het financiële adviesvak worden gesteld en de perikelen die de sector hebben gekenmerkt.

Reageer op dit artikel