nieuws

Dijsselbloem: ‘Welkome investering van Anbang in Vivat voor ogen houden’

Branche

Dijsselbloem: ‘Welkome investering van Anbang in Vivat voor ogen houden’

In antwoord op Kamervragen over de mogelijke junkstatus die kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) wilde geven aan Vivat, heeft minister Dijsselbloem laten weten dat het belangrijk is om voor ogen te houden dat Anbang een belangrijke investering in het slecht ervoor staande Vivat heeft gedaan.

Erik Ronnes (CDA) en Arnold Merkies (SP) wilden van Dijsselbloem weten wat de gevolgen zouden zijn van een mogelijk lagere kredietranking voor Vivat. De minister geeft aan dat S&P geen beoordeling heeft gegeven, maar dat andere kredietbeoordelaars dat wel deden. Niet aan verzekeringsgroep Vivat, maar wel aan de werkmaatschappijen SRLEV en Reaal Schade. Zowel Fitch Ratings als Moody’s gaf een positieve ‘outlook’ voor de twee maatschappijen.

De Kamerleden vroegen Dijsselbloem ook of DNB bij het beoordelen van de overname rekening houdt met het ontbreken van een kredietbeoordeling. Dijsselbloem antwoordde ontkennend: “In het algemeen neemt DNB alle relevante beschikbare toezichtvertrouwelijke en publieke informatie mee voor haar prudentieel toezicht op financiële instellingen. Informatie van kredietbeoordelaars over deze instellingen kan daarbij door DNB worden betrokken, als één van de bronnen van informatie. De beschikbaarheid van een beoordeling van de kredietwaardigheid van een financiële onderneming door een kredietbeoordelaar is echter geen vereiste voor lopend toezicht of de beoordeling van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar.”

Welkom
Dijsselbloem liet tot slot, nadat hij door Ronnes en Merkies werd bevraagd over zijn media-optreden waarin hij Anbang verdedigt, dat de Chinezen een zeer welkome investering deden en ook recht hebben om in te grijpen bij Vivat. De minister schrijft: “Eenieder mag kritisch bejegend worden, ook Anbang. Ik denk dat het van belang is ook de welkome investering van Anbang in Vivat voor ogen te houden. Vivat stond er niet goed voor en met de overname door Anbang is een speler van aanzienlijke omvang in de Nederlandse verzekeringssector behouden. Dat de nieuwe eigenaar, die een substantiële investering heeft gedaan in de onderneming, aanpassingen doorvoert in de governance en het bedrijfsmodel van de onderneming vind ik daarbij niet onredelijk. De overname van Vivat door Anbang en de kapitaalversterking van € 1,35 mld waarborgt de stabiliteit en continuïteit van Vivat en dat is in het belang van alle polishouders.”

Reageer op dit artikel