nieuws

Akkoord over Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst

Branche

Akkoord over Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben een akkoord bereikt over de tekst van het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (Refertemodel SWO). De drie brancheorganisaties vinden dat het Refertemodel veel moderne bepalingen bevat die het intermediair en de verzekeraars in staat stellen om de klant samen te bedienen, ieder met eigen verantwoordelijkheden.

Het Refertemodel is gebaseerd op drie uitgangspunten die al eerder zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Bij het herijken van de afspraken stond voor de brancheorganisaties centraal hoe aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo kunnen samenwerken dat de dienstverlening aan de klant voldoet aan zijn wensen. Veranderend klantgedrag en verandering in bedieningsmogelijkheden maakten deze herijking noodzakelijk.

Thema’s
In het Refertemodel zijn 28 thema’s opgenomen die ingaan op non-concurrentiële aspecten in de samenwerking. De thema’s volgen het klanttraject van advisering, bemiddeling tot onderhoud met als startpunt de wensen van de klant. Een ander uitgangspunt is dat het model flexibel is. Het Refertemodel bevat thematische ‘bouwstenen’ die kunnen worden gebruikt in een eigen SWO. Het betreft overigens een niet-bindend Refertemodel. “Gelet op mededingingswetgeving kunnen partijen een eigen keuze maken of ze het Refertemodel of bouwstenen hieruit volgen”, aldus de drie brancheorganisaties.

Vervolgtraject
De drie brancheorganisaties beginnen in 2016 nieuwe onderhandelingen over een aantal thema’s die in de markt spelen (en ook uit de consultatie van de MoU naar voren kwamen). Het commercieel gebruik van klantgegevens is zo’n thema. Als er een akkoord is bereikt op dergelijke thema’s, dan wordt het als een addendum bij het Refertemodel SWO  opgenomen. Los van het refertemodel SWO willen partijen ook overleggen over oplossingen voor het thema toegang tot aanbieders.

Uitdagend
Verbondsdirecteur Leo de Boer omschrijft het proces van de totstandkoming als “uitdagend”. “Het heeft inderdaad de nodige tijd gekost, omdat sommige thema’s technisch of politiek lastig lagen. Het onderhandelen met 200 verzekeraars aan de ene kant en meer dan 1.000 partijen aan de andere kant is best uitdagend, maar ook mooi.”

Reageer op dit artikel