nieuws

Reactie CDFD op nieuwe percentages: ‘Markt is beter voorbereid’

Branche

Reactie CDFD op nieuwe percentages: ‘Markt is beter voorbereid’

De slagingspercentages van de Wft-examens vertonen een stijgende lijn ten opzichte van het eerste PEplus jaar. De cijfers in het tweede PEplus jaar zijn bovendien redelijk stabiel. “Opleiders en kandidaten zijn beter voorbereid, de markt raakt aan de examens gewend”, aldus een woordvoerder van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Het CDFD publiceert voortaan één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. Voorheen rapporteerde de minister van Financiën aan de Kamer. “Maar omdat er geen specifieke rapportageverzoeken meer zijn vanuit de Tweede Kamer hebben het ministerie van Financiën en het CDFD afgesproken dat het CDFD deze taak op zich neemt. Daarbij sluiten we aan bij het PE-jaar dat met ingang van 2016 loopt van 1 april tot 1 april”, aldus de woordvoerder. Het CDFD beperkt zich tot de cijfers en gaat niet in op prestaties van specifieke groepen kandidaten zoals MBO- of HBO-studenten. Ook wordt niet specifiek ingegaan op de vraag met welke elementen uit welke examens kandidaten met name moeite hebben. “Als de Kamer daar in de toekomst specifiek om verzoekt, kunnen we die analyses voor de minister van Financiën maken”, aldus het CDFD.

Aantallen examens
In de onderzochte periode werden 53.000 initiële examens gemaakt tegen 47.000 PEplus-examens. De woordvoerder: “Dat zijn meer initiële examens dan wij hadden verwacht. Dat heeft vermoedelijk vooral te maken met het feit dat grote partijen van het bedrijfsvoeringsmodel af zijn gestapt.” Hoeveel examens er nog gemaakt moeten worden, durft hij niet te zeggen. “Ik vermoed dat we voor eind 2015 op 150.000 gemaakte examens staan. Voor 2016 is de verwachting dat 60.000 a 70.000 examens afgelegd worden. Voor een deel zijn dat kandidaten die anders in 2015 examen hadden gedaan. Maar er zullen ook mensen zijn die examens gaan doen voor extra beroepskwalificaties nu er meer tijd beschikbaar is gesteld. Maar dat zijn schattingen. Pas eind 2016 weten we hoeveel adviseurs over hoeveel kwalificaties beschikken.”

Reageer op dit artikel