nieuws

Thijs van Woerden (DNB): ‘Solvency I kwam letterlijk uit de jaren ’70’

Branche

Thijs van Woerden (DNB): ‘Solvency I kwam letterlijk uit de jaren ’70’

Solvency II staat voor de deur en met nog een kleine vier maanden te gaan wordt er door verzekeraars achter de schermen hard gewerkt om de nieuwe regels in de praktijk te implementeren. Am: stelde een aantal vragen aan Thijs van Woerden (43), divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB, over de voortgang in dit soms zware proces.

Waarom moest de nieuwe wet- en regelgeving er komen? Wat verandert er?
Solvency I kwam letterlijk uit de jaren ’70. Het belangrijkste wat daaraan ontbrak, was dat er helemaal niet naar risico’s gekeken werd. De eisen die aan verzekeraars gesteld werden, waren niet gebaseerd op de risico’s die daadwerkelijk in de boeken stonden, terwijl die er al wel gewoon waren. Het beleid was lang over tijd.”

Wat verandert er?
“Je kunt de cijfers onder de verschillende regimes niet zomaar met elkaar vergelijken: 100% onder Solvency I is heel wat anders dan 100% onder Solvency II. Het nieuwe regime zegt veel meer over een verzekeraar en diens risico’s. Het is een betere bril waar je door kijkt, je kunt veel scherper zien of de verzekeraar voldoende gekapitaliseerd is. Maar we moeten allemaal wennen, iedereen moet een gevoel krijgen bij de nieuwe cijfers. Iedereen is gewend aan de oude manier van rekenen.”

Verzekeraars als Aegon en Delta Lloyd noteerden in hun kwartaal- en halfjaarcijfers een verslechterde solvabiliteit en er is onduidelijkheid over hoe die cijfers er onder het nieuwe beleid uit gaan zien. Hoe kijken jullie daarnaar?
“Zo’n ontwikkeling is altijd vervelend en zo’n beursreactie als deze verzekeraars ervaarden zeker ook. Deze verzekeraars willen een intern model gebruiken voor de Solvency-berekening. Dat moeten ze aanvragen, wij moeten dat beoordelen en dat proces loopt. Daar valt nog niet veel over te zeggen. Dat is onprettig, dat kan ik me heel goed voorstellen. Die onzekerheid is niet fijn. We hebben nog vier maanden te gaan tot Solvency II, dan wil je weten waar je aan toe bent.”

Kleine verzekeraars ageren tegen de nieuwe regels, zij vinden ze te zwaar. Krijgen zij coulance?
“Ze kunnen absoluut op een luisterend oor rekenen. Proportionaliteit is dan het buzzwoord. Er zijn twee manieren om daarnaar te kijken. Ten eerste: in Solvency II zelf zit al proportionaliteit, namelijk voor een kleine verzekeraar zijn er veel minder rapportages. Ten tweede hebben we gezegd: laten we kijken of we wat aanpassingen aan het raamwerk kunnen doen om het makkelijker en eenvoudiger te maken voor kleine verzekeraars die niet onder Solvency II vallen. Dat is Solvency II Basic geworden. De discussie die we nu hebben is: gaat dit ver genoeg? Er zullen vast een paar dingen zijn die aangepast kunnen worden. Maar er is ook een boodschap die ik mee wil geven. Ja, er is proportionaliteit, maar niet tot nul. Ook de kleine verzekeraars moeten mee in de nieuwe regelgeving. Er is goed met ons te praten, we luisteren en kunnen op veel punten meedenken. Maar er is wel een soort minimum, ook voor kleine verzekeraars, dat nodig is om goed toezicht te kunnen houden. En dat is haalbaar.”

Een andere partij die even niet zo blij met jullie was is Delta Lloyd. Hoe hebben jullie de rechtszaak die tegen DNB werd aangespannen ervaren?
“Op individuele zaken kunnen wij niet reageren. Maar ik kan in algemene termen wel zeggen dat iedereen het recht heeft op een gang naar de rechter. Wij houden toezicht, wij zorgen ervoor dat de wet wordt nageleefd en daarover kunnen wij van mening verschillen met een partij. Daar hoop je onderling uit te komen, dat gebeurt ook negen van de tien keer, maar de weg naar de rechter staat je vrij en dat is ook goed. Dat gebeurt wel vaker.”

Reageer op dit artikel