nieuws

Merel van Vroonhoven: ‘Betrokkenheid adviseurs motiveert mij zeer’

Branche

Merel van Vroonhoven: ‘Betrokkenheid adviseurs motiveert mij zeer’

In de Zomerserie van amweb deelden 27 branchegenoten in korte interviews hun visie op de verzekeringssector. Ze konden ook een boodschap kwijt aan AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. Dat gebeurde veelvuldig. Die boodschappen gingen over toezicht, over samenwerking, over de dialoog en ook – onvermijdelijk – over haar hakken. Van Vroonhoven las ze allemaal, en reageert.

Wat viel u op in de boodschappen die aan u waren gericht?
“Ik vond het erg inspirerend en zinvol om zoveel verschillende reacties te krijgen, zeker in de warme zomermaanden waarin de meeste mensen toch vaak eerder het park, de tuin of het buitenland opzoeken. Het motiveert mij zeer als ik zie hoe actief en betrokken adviseurs en andere personen die reageren zijn. Betrokken bij hun vak, gedreven om mij iets te vertellen en soms om hun bezorgdheid te tonen over mijn hakken.
“Een boodschap die mij prikkelde was de reactie van Seada van den Herik. Zij sprak over de verantwoordelijkheid van de consument en de wijze waarop verzekeraars en de toezichthouder consumenten benaderen. Ze geeft aan het belangrijk te vinden dat de AFM voldoende voeling houdt met consumenten. Ik ben het daar helemaal mee eens. Als toezichthouder moeten wij beducht zijn voor het risico dat wij hier gaan bedenken wat goed is voor consumenten, zonder te onderzoeken wat ze willen en hoe ze zich gedragen in de praktijk en niet op papier. We hebben daarom bijvoorbeeld het Consument&Panel opgericht waarin wordt gesproken met consumenten. Ik nodig geregeld leden uit voor een gesprek om mij te vertellen waar zij tegenaan lopen.”

Heeft u ook iets nieuws gehoord?
“Een nieuwe boodschap is het niet, maar wel zo belangrijk dat ik haar er graag uithaal en toelicht: de oproep om meer met andere partijen en kleine kantoren te spreken. Niet alleen over de betaalbaarheid van advies, maar ook over de kansen van specialisatie en innovatie, nieuwe vormen van samenwerking tussen kantoren en de rol van bijvoorbeeld serviceproviders en automatiseerders. Onze toezichthouders en ik zijn natuurlijk veel op bezoek bij ondernemingen en ik nodig ook geregeld adviseurs bij mij op kantoor uit, maar het kan nooit genoeg zijn. Elkaar begrijpen en met elkaar verbinden is belangrijk. Ik vind dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om wederzijds begrip kweken en van elkaar te horen wat er dwars zit of je juist motiveert.”

Zijn er zaken waarmee u aan de slag gaat?
“De AFM vindt innovatie en ondernemerschap een groot goed. Juist de financiële sector kan daar echt nog stappen zetten. Maar soms is het voor de buitenwereld best lastig om te zien dat de AFM innovatie wel degelijk toejuicht. Ook voelen ondernemingen een grote terughoudendheid om ideeën met ons te delen. Dat geeft ook David Jongeleen aan – die oproept om het toezicht beter te doseren en innovatie te stimuleren. Het komend jaar zullen wij ook meer aandacht aan dit onderwerp besteden. Tot slot, mijn collega’s en ik vinden het waardevol om feedback te ontvangen uit de markt. Blijft u dan ook vooral ons die feedback geven. Ik zie u sowieso op de am:dag!”

Reageer op dit artikel