nieuws

Actualiteiten Prinsjesdag I

Branche

Actualiteiten Prinsjesdag I

Wat heeft Prinsjesdag ons gebracht? Overigens met de inmiddels ruim door Prinsesjes vervangen Prinsjes en het achterwege blijven van de zo nodige echte structuuringrepen (de BELASTINGHERZIENING) en de stiltebrieven voor de toekomst van het pensioen in eigen beheer, past de term “Prinsesjesdag” veel beter.

Enkele onderdelen licht ik er kort uit.

Werkenden gaan er op vooruit. Te vermelden valt een verhoogde arbeidskorting, en een verhoogde combinatiekorting.

Het forfaitair systeem in box 3 wordt aangepast: afhankelijk van de gemiddelde vermogensmix wordt een te behalen gemiddeld rendement de basis voor het forfaitaire inkomen. Dat is wellicht rechtvaardiger, maar ook behoorlijk ingewikkeld. Goed voor het rechtvaardigheidsgevoel?

De emigratiebepaling bij AB houders wordt van een 10 jaar tot onbepaalde duur verlengd. Eenvoudiger wordt het dan zeker niet. Je moet maar gewoon in Nederland willen blijven.

Dan wat ik hier graag even uitlicht: de mooie regeling inzake de verhoogde schenking! U kent haar nog wel uit 2014. Mits gebruikt ter verwerving/aflossing van een eigen woningschuld of een restschuld dan wel een verbouwing mag er vanaf 2017 weer de hoge vrijstelling van een € 100.000 worden gebruikt.

Ook vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting mag ontvangen, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning. Nu geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximumbedrag van € 52.752.

Fijn, deze als jubelschenking bekend staande verhoging!

En tot slot weer een kleine wijziging als aanvulling op het partnerbegrip: Als er twee volwassenen met kind op één adres zijn ingeschreven, zijn zij verplicht fiscaal partner. Objectief. Echter in een WMO-instelling (één adres) kan dit ongewenste gevolgen hebben. Met een WMO beschikking kan dan het fiscaal partnerschap worden verbroken… Of en wanneer je die overlegt is natuurlijk de grote vraag!

Kortom: enkele weinig robuuste doch rechtvaardige aanpassingen. Tevens prettige voordelen voor de werkenden! Tot slot: de revival van de “extra hoge schenkvrijstelling”. Dat zijn de liflafjes!

Over deze en meer Prinsesjesdag zaken spreek ik onder andere voor FiDib op 6 oktober in het DAF Museum te Eindhoven.

Door: Frits van der Kamp

Mr. F.H. van der Kamp is eigenaar van een een fiscale adviespraktijk in familievermogensrecht te Alphen aan den Rijn en onder andere verbonden aan Nederlandse en buitenlandse MFP opleidingen, PAO onderwijs voor fiscalisten en als onderzoeker aan het Fiscaal Instituut Tilburg.

Reageer op dit artikel