nieuws

Verbond: ‘Solvency II moet proportioneel worden toegepast’

Branche

Verbond: ‘Solvency II moet proportioneel worden toegepast’

Een strikte handhaving van Solvency II en Solvency II Basic is voor een aantal verzekeraars niet passend. Dat schrijft Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, in een brief aan het ministerie van Financiën. “Ook nemen wij een generieke normstelling waar, die voorbij gaat aan verschillen in aard, omvang en complexiteit van financiële instellingen”, aldus De Boer.

Volgens het Verbond leiden de ‘niet passende’ normen tot een solvabiliteitsvraagstuk bij veel uitvaartverzekeraars. Ook zouden de eisen die gesteld worden aan de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) niet proportioneel zijn. “Verzekeraars rapporteren hierover dat het fraaiste voorbeeld als algemene norm geldt, wat voor kleine aanbieders aanzienlijke gevolgen heeft”, zegt De Boer. Daarnaast signaleert het Verbond dat het normenkader van Solvency II onverkort op Solvency II Basic wordt toegepast. En dat terwijl Basic-verzekeraars doorgaans eenvoudig van structuur zijn en een lager risicoprofiel hebben, stelt het Verbond. “Dit betreft overigens uitsluitend of nagenoeg uitsluitend coöperatieve verzekeraars waarvan de aansturing en interne controle vanuit hun juridische structuur een eigen, door de achterban gestuurde plaats hebben die in het toezicht evenwel niet als zodanig wordt erkend”, zegt De Boer.

Een ander bezwaar van het Verbond is dat er volgens de brancheorganisatie meer ruimte is voor maatschappelijke initiatieven zoals de kredietunie, maar dat verzekeraars met een soortgelijk initiatief worden belemmerd omdat zij niet aan de strenge toezichteisen voldoen. “Wij beschouwen proportionaliteit als het aangewezen middel om dit te ondervangen en onderstrepen nogmaals het belang daarvan. Ook roepen wij uw ministerie hierbij op ervoor te waken dat proportionaliteit in de wetgeving door toezicht in de praktijk geen dode letter wordt”, benadrukt De Boer.

Reageer op dit artikel