nieuws

Lakeman: ‘DNB wel degelijk teruggefloten’

Branche

Lakeman: ‘DNB wel degelijk teruggefloten’

Volgens Pieter Lakeman heeft de rechter met de recente vonnissen in de strijd tussen toezichthouder DNB en Delta Lloyd, de toezichthouder wel degelijk teruggefloten. “De centrale bank mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.” Tot die conclusie kwam ook advocaat Robin Beem waar am: al eerder over berichtte.

In zijn column op de website Follow the Money (FTM) gaat Lakeman in op de feiten rondom de vertrouwelijkheid van het gesprek tussen Verbond van Verzekeraars en Delta Lloyd en concludeert vervolgens dat de rechtbank daarbij wel een “kort door de bocht-redenatie” hanteert.  “De uitnodiging om over de rentetermijnstructuur te praten zou dus vertrouwelijk zijn omdat in de media gespeculeerd wordt over invoering van een Ultimate Forward Rate (UFR) waarbij het kennelijk niet eens van belang wordt geacht of Delta Lloyd van de geruchten op de hoogte was.” Lakeman haalt er vervolgens jurisprudentie bij over de handel in voorwetenschap. “Had de functionaris van het Verbond in het telefoongesprek met Delta Lloyd inderdaad gezegd dat er gesproken zou worden over invoering van de UFR dan zou gesproken kunnen worden van voorwetenschap, maar blijkens het vonnis is er alleen gesproken over de rentetermijnstructuur. Dus de conclusie voorwetenschap lijkt vlug getrokken”, aldus Lakeman.

Stoel van ondernemer
Nog belangrijker vindt Lakeman het feit dat DNB kennelijk op de stoel van de ondernemer is gaan zitten. Volgens hem gaat DNB “flink nat”. “Zo beschuldigt DNB Delta Lloyd ervan in de jaren voorafgaand aan 2012 ongewenste risico’s te hebben genomen en dat er sprake is van tekortschietend risicomanagement. De rechtbank oordeelt dat deze argumenten te algemeen van aard zijn en dat de door DNB bestreden besluiten onvoldoende zijn geconcretiseerd. De rechtbank kan uit de stukken ‘zelfs niet opmaken uit welke feiten en omstandigheden volgens DNB blijkt dat het beleggingsbeleid van [Delta Lloyd] onverantwoord was, zodat eisers […] niet meer kunnen (en hoeven) te doen dan dit in algemene zin tegenspreken.” En ook zegt Lakeman: “Voorzover DNB zich op het standpunt stelt dat het risicomanagement onvoldoende was stelt de rechtbank vast dat DNB ook dit standpunt in de bestreden besluiten niet heeft toegelicht”.

Terecht
“Eisers wijzen er volgens de rechtbank terecht op dat Delta Lloyd binnen de grenzen van de wet en eventuele aanwijzingen van DNB in beginsel de vrijheid heeft zelf te bepalen welk risicobeleid zij wil voeren en bijvoorbeeld meer beleggingsrisico’s te nemen dan andere verzekeraars”, aldus Lakeman.

Reageer op dit artikel