nieuws

Femke de Vries (DNB) volgt Kockelkoren op bij AFM

Branche

Femke de Vries (DNB) volgt Kockelkoren op bij AFM

Femke de Vries, nu nog secretaris-directeur bij DNB, maakt de overstap naar de AFM. Zij treedt per 1 oktober aan als bestuurslid bij de toezichthouder, waarmee De Vries de opvolger wordt van de vertrekkende Theodor Kockelkoren.

De Vries is een ervaren toezichthouder. Sinds 2003 werkt zij bij de Nederlandsche Bank (DNB). Ze is daar werkzaam geweest als toezichthouder en divisiedirecteur. Ze heeft nu als secretaris-directeur de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. Daarvoor was ze als divisiedirecteur achtereenvolgens verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en beleggingsondernemingen en de divisie toezicht expertisecentra. De Vries is ook bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuwe eisen
AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven denkt dat De Vries kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het AFM-toezicht: “Het toezicht van de AFM is sterk in ontwikkeling. Innovatie in de financiële sector op onder meer het gebied van technologie en nieuwe verdienmodellen stellen nieuwe eisen aan de kwaliteit, intensiteit en vorm van het toezicht. Dit leidt tot een noodzakelijk verdere ontwikkeling van het toezicht van de AFM. Daarom heeft de AFM een hooggekwalificeerd bestuurder en toezichthouder nodig, die het huidige bestuur komt versterken. Femke de Vries heeft bewezen ervaring en expertise op het gebied van toezicht op de financiële sector en innovatie van het toezicht. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ze de verdere ontwikkeling van ons toezicht zal stimuleren. We kijken uit naar haar komst.”

Waardevolle ervaringen
De Vries zelf is blij met de nieuwe uitdaging: “Ik kijk er naar uit om bij te dragen aan het toezicht van de AFM. Daarbij zal ik gebruik kunnen maken van de waardevolle ervaringen die ik bij DNB als toezichthouder heb opgedaan met bijvoorbeeld de inrichting van het nieuwe toezicht. Ik kijk met veel plezier en dankbaarheid terug op de afgelopen jaren bij DNB. Bij de AFM ga ik samen met mijn nieuwe collega’s vanuit het gedragstoezicht verder met de stappen die de financiële sector nog gaat en moet zetten op weg naar duurzaam herstel van vertrouwen.”

Salaris
AFM laat weten dat gezien de brede ervaring van De Vries en de zwaarte van de functie zij een salaris gaat krijgen van € 218.950 bruto per jaar, inclusief pensioenbijdrage van de werkgever en vaste onkostenvergoeding. Dat is boven de Balkenende-norm, maar de toezichthouder meldt: “Dit is conform de individuele uitzondering zoals vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In het geval van herbenoeming zal dat bedrag in drie jaar tijd worden afgebouwd naar € 209.000.”

Reageer op dit artikel