nieuws

Delta Lloyd gaat niet in hoger beroep, Roozen vertrekt

Branche

Delta Lloyd gaat niet in hoger beroep, Roozen vertrekt

Afgelopen vrijdag was de uitspraak van de bestuursrechter in Rotterdam in de zaak tegen de door DNB opgelegde boete aan Delta Lloyd en “de aanwijzing tot heenzending” van de CFO van Delta Lloyd”, Emiel Roozen. Vandaag laat de verzekeraar weten dat het zich neerlegt bij de boete en dat Roozen gewoon vertrekt, ook al hoefde dat van de rechter niet meteen. Delta Lloyd wil, zo laat het weten, “in het belang van alle stakeholders, zo spoedig mogelijk tot een afronding komen en zal daarom afzien van hoger beroep.”

De rechtbank onderschrijft, volgens Delta Lloyd, in de uitspraak de visie van DNB en bekrachtigt daarmee ook de door DNB aan Delta Lloyd opgelegde boete. De rechtbank verklaarde de beroepen van Delta Lloyd tegen het besluit tot heenzending van CFO Emiel Roozen gegrond, schorst de aanwijzing en droeg DNB op een nieuw besluit te nemen na de bezwaren van Delta Lloyd.

Delta Lloyd trekt nu ook consequenties uit de uitspraak:

•CFO Emiel Roozen (foto) heeft toch besloten terug te treden en zijn functie meteen neer te leggen.
•De portefeuille van Emiel Roozen wordt tijdelijk verdeeld onder de leden van de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd komt nog dit jaar met de voordracht van een nieuwe CFO.
•De voorzitter van de RvC Jean Frijns heeft zijn functie ook ter beschikking gesteld en zal per 1 oktober 2015 terugtreden.
•De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Delta Lloyd Asset Management op zijn beurt ook een boete van € 750.000 opgelegd. De AFM heeft als verantwoordelijk toezichthouder namelijk een eigen onderzoek verricht naar aanleiding van de gebeurtenissen in juni 2012. Dit onderzoek richtte zich op de organisatie-inrichting van Delta Lloyd Asset Management NV, de beleggingsdivisie van Delta Lloyd NV, en de mate waarin daarin de beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf zijn gewaarborgd (Wft artikel 4:14 eerste lid). Delta Lloyd legt zich hier echter niet bij neer en heeft bij de AFM bezwaar aangetekend.

Oordeel
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd Jean Frijns:”Delta Lloyd heeft enkele maanden geleden aangekondigd de rechtbank een oordeel te vragen over een verschil van inzicht met DNB. De rechter heeft afgelopen week hierover geoordeeld, waarbij de overwegingen van DNB om een boete op te leggen in stand zijn gebleven. Delta Lloyd denkt dat het nu in het belang is van Delta Lloyd en al haar stakeholders deze zaak zo snel mogelijk af te sluiten. In het belang van de vennootschap heeft CFO Emiel Roozen per heden zijn functie neergelegd. De RvC respecteert Emiel’s beslissing en is Emiel erkentelijk voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en de deskundigheid die hij in de afgelopen 13,5 jaar voor Delta Lloyd heeft ingezet.

“Ook ik trek mijn conclusies dat de rechter de beoordeling van de feiten zo anders heeft beoordeeld dan de RvC en stel mijn positie als voorzitter van de RvC ter beschikking. Om mijn opvolging ordentelijk te laten verlopen zal ik per 1 oktober 2015 terugtreden.”

Afronding
Frijns denkt dat de besluiten moeten bijdragen aan een spoedige afronding van de zaak. Naar zijn mening is er de afgelopen periode al veel gedaan aan de versterking van de risk en compliance functie van Delta Lloyd, zoals de aanstelling van een Chief Risk Officer.

Emiel Roozen zegt op zijn beurt: “Ik heb met veel plezier voor Delta Lloyd gewerkt en wens het bedrijf en de medewerkers alle succes. Ik dank ze voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.”

Reageer op dit artikel