nieuws

VSZ heeft nu inkomensvolmacht van Avéro Achmea

Branche

VSZ heeft nu inkomensvolmacht van Avéro Achmea

Avéro Achmea heeft een inkomensvolmacht verstrekt aan VSZ uit Amstelveen. Begin deze maand vond in Apeldoorn de ondertekening plaats van de volmachtovereenkomst.

Op basis van de inkomensvolmacht kan VSZ onder andere verzuimverzekeringen en WGA ERD verzekeringen (voor MKB, tot 50 werknemers) sluiten. De overeenkomst kent een ingangsdatum van 1 maart 2015.

Gaston Merckelbagh (algemeen directeur VSZ): “VSZ biedt continuïteit in schadelastbeheersing. De uitvoering van de Ziektewet, dienstverlening loondoorbetaling en WGA is in één hand georganiseerd en is volledig geïntegreerd binnen de oplossingen van VSZ. In de samenwerking met Avéro Achmea stellen wij de aangesloten assurantieadviseurs en haar relaties in de gelegenheid om zowel het risicobeheersen (schadelast- en reïntegratiedienstverlening) als het risicodragen (verzekeren) te combineren.”

Volgens Jaap de Louw, directeur volmachten bij Avéro Achmea, passen VSZ als gevolmachtigde en Acture als ketenregisseur op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Avéro Achmea kiest voor deze samenwerking met distributiepartners omdat ze echte specialisten zijn. Zeker met het oog op de komende BeZaVa. De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuikering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. Met deze operatie kunnen Avéro Achmea en VSZ van elkaars kennis op klantgebied en bewegingen binnen Ziektewet, verzuim en arbeidsongeschiktheid veel profijt hebben.

(Op de foto v.l.n.r.): John van Tol (accountdirector Achmea), Jaap de Louw (directeur volmachten Avéro Achmea), Maudi Derks (algemeen directeur Acture), Marjolein Groot – Kwaad (accountmanager volmachten Avero Achmea), Gaston Merckelbagh (algemeen directeur VSZ).

 

Reageer op dit artikel