nieuws

‘Geef vrijstelling voor Consumptief Krediet aan geslaagden Hypothecair Krediet’

Branche

‘Geef vrijstelling voor Consumptief Krediet aan geslaagden Hypothecair Krediet’

Dik van Velzen pleit er in zijn blog voor om nog één aanpassing te doen aan het examenstelsel. De adviseur van Nibe-SVV wil een vrijstelling voor het PE-examen Consumptief Krediet voor degenen die al geslaagd zijn voor het PE-examen Hypothecair Krediet.

Volgens Van Velzen blijft er voor een adviseur die zijn examen voor Hypothecair Krediet al gehaald heeft weinig nieuwe kennis over in het examen van Consumptief Krediet. En dus schrijft hij: “Ik pleit er voor dat bij de periodieke PE-examens een structurele vrijstelling komt voor het PE-examen Consumptief Krediet voor iedereen die ook het PE-examen Hypothecair Krediet behaalt. Een dergelijke vrijstelling ligt voor de hand omdat consumptief-kredietonderwerpen als gezinslastenberekeningen en het berekenen van kredietruimte ook bij hypothecair krediet al voorkomen. Wat overblijft aan specifieke consumptief-krediet-thema’s is flinterdun en rechtvaardigt geen apart examen.”

Van Velzen schrijft ook blij te zijn met de beslissing van minister Dijsselbloem om de deadline voor de periodieke PE-examens nu collectief vast te stellen op 1 april 2019. Het afleggen van de PE-examens op diplomaniveau in plaats van op moduleniveau kan Van Velzen ook bekoren, maar hij ziet nog één onduidelijkheid in het stelsel zoals het er nu ligt. “Met de oplossingen schept de minister ook een paar nieuwe problemen. Wat nog niet duidelijk is, is of die datum 1 april 2019 ook gaat gelden voor iemand die in 2017, 2018 of de eerste drie maanden van 2019 zijn diploma behaalt.”

Reageer op dit artikel