nieuws

Financieel dienstverlener meldt misstand niet altijd aan AFM

Branche

Financieel dienstverlener meldt misstand niet altijd aan AFM

Misstanden worden niet altijd gemeld aan de AFM. Ruim een kwart van de financieel dienstverleners zegt in een AFM-enquête bekend te zijn met misstanden. Slechts 63% van hen kaart deze aan bij de AFM. Een groep van 73% zegt niet bekend met misstanden te zijn, en een vijfde van hen weet ook niet wanneer de AFM eigenlijk geïnteresseerd is in een melding.

De enquête van de AFM werd door ruim duizend financieel dienstverleners ingevuld. Uit de uitkomsten blijkt dat misstanden vaak niet gemeld worden omdat partijen vermoeden dat een melding niet anoniem gedaan kan worden. Ook is het niet voor iedereen voldoende duidelijk welke meldingen de AFM belangrijk vindt. Ook blijkt dat financieel dienstverleners graag een terugkoppeling willen over hun melding, ze willen weten welke actie de AFM heeft genomen.

De AFM gaat met de verkregen informatie aan de slag. “We gaan kijken wat de mogelijkheden om terug te koppelen zijn, binnen de wettelijke bevoegdheden en de capaciteit die we hebben. Zodra we weten hoe we onze reacties gaan verbeteren, informeren we u.”

Daarnaast zal de AFM beter informeren over het doen van een melding. “We gaan de informatie op onze website aanpassen en de meest gestelde vragen beantwoorden.” Het gaat dan om vragen als: Hoe weet u of u te maken hebt met een misstand? Hoeveel onderbouwing is nodig voordat de AFM iets als misstand ziet? Hoe kunt u anoniem melden?

Meldplicht
De meldplicht voor adviseurs en bemiddelaars gaat vooral over het melden van de volgende zaken: misstanden en incidenten binnen de eigen onderneming die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsvoering en de continuïteit van de onderneming én misstanden in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van ondernemingen waar mee wordt samengewerkt. Naast de verplichte melding kan iedere persoon of onderneming misstanden vrijwillig en eventueel anoniem melden bij de AFM.

Reageer op dit artikel