nieuws

Examentraining (18): Wft Basis

Branche

Examentraining (18): Wft Basis

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 17 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Basis.

Casus
Hans (37 jaar) en Claudia (36 jaar) zijn ongehuwd en wonen al een paar jaar samen in de woning van Hans. Vorig jaar hebben zij een gezonde dochter gekregen, Chantal. De moeder van Claudia is redelijk vermogend en heeft toegezegd het spaarpotje voor een eventuele toekomstige studie van Chantal te verzorgen.

Hans en Claudia zijn zelf cijfermatig niet bijzonder goed onderlegd en hebben hun financiën niet echt helder in beeld.

Op 16 mei 2015 is de oom van Hans overleden. Ome Henk had zelf geen kinderen en ook geen partner. In zijn testament heeft hij zijn totale vermogen van € 515.000,- nagelaten aan de kinderen van zijn broer Erik, de vader van Hans. Hans heeft een tweelingzus en nog twee oudere broers.

Met het geld dat Hans vanuit de erfenis krijgt, wil hij mogelijk gaan beleggen. Hij overweegt ook om een deel ervan aan een goed doel schenken. Daarnaast zou hij best graag zijn oude schoolvriend Jeroen willen helpen, want Jeroen staat op het punt een eigen bedrijf te beginnen.

Hans en Claudia roepen jouw hulp in en vragen je om een overzicht te maken van hun vermogenspositie. Bij deze berekening willen zij nog geen rekening houden met de erfenis.

De volgende gegevens zijn bekend:

  • Eigen huis met een waarde van € 220.000,-;
  • Inboedel met een waarde van € 15.500,-;
  • Auto met een dagwaarde van € 21.500,-;
  • Spaargeld van in totaal € 24.000,-;
  • Groenbeleggingen met een waarde van € 25.000,-;
  • Hypotheekschuld van € 195.000,-;
  • Aflopend krediet met een openstaand saldo van € 12.000,-.

De doelmatigheidsdrempel bedraagt € 3.000,-.
De vrijstelling voor groenbeleggingen bedraagt € 55.000,-

Bijlagen bij de casus:

Vraag 1

Beschikken Hans en Claudia over een positief of negatief eigen vermogen? En welk bedrag is dit?

A. Positief € 77.000,-
B. Negatief € 77.000,-
C. Positief € 99.000,-
D. Negatief € 99.000,-

Vraag 2

Nu Hans en Claudia een goed beeld hebben van hun huidige vermogenspositie, zijn ze erg benieuwd naar de hoogte van het netto bedrag van de erfenis van ome Henk.

Hoe hoog is dit bedrag, rekening houdend met een vrijstelling voor de erfbelasting van
€ 2.000,-?

Rond de verschuldigde erfbelasting af in het voordeel van de belastingplichtige.

Antwoord:
€ …

Vraag 3

Hans heeft aangegeven dat hij overweegt om persoonlijk borg te gaan staan voor zijn vriend Jeroen. Hans heeft namelijk het gevoel dat hij best wat financieel risico kan lopen. Aan de andere kant acht hij dit risico heel klein, aangezien Jeroen een geweldig businessplan heeft.

Heeft Hans voor deze persoonlijke borgstelling toestemming nodig van Claudia?

A. Ja, want Hans en Claudia zijn fiscaal partner.
B. Ja, want borgstelling kan alleen met toestemming van de partner.
C. Nee, Hans heeft hiervoor geen toestemming nodig.
D. Nee, want voor borgstelling hoeft de partner nooit toestemming te geven.

Vraag 4

De erfenis van ome Henk is ondertussen afgehandeld. De notaris heeft het bedrag ook uitbetaald aan de erfgenamen.

Hoe hoog is het belastingtarief dat Hans en Claudia in box 3 gaan betalen over hun belastbare vermogen?

A 1,2%
B 4,0%
C 30%

Vraag 5

Hans en Claudia overwegen om een deel van de hypotheekschuld en/of het krediet af te lossen.

Wat is de meest professionele reactie die u hierop kunt geven?

A. “Aflossen is altijd goed; geen schuld is de goedkoopste schuld. Ik zou het dus wel weten als ik in jullie schoenen stond.”
B. “Ik raad jullie aan eerst het krediet af te lossen. Daarvoor betalen jullie de hoogste rente en deze rente is niet aftrekbaar.”
C. “Hebben jullie nog andere plannen voor de toekomst? Deze plannen kunnen namelijk van invloed zijn op de beslissing.”
D. “Deze vraag kan een collega van de afdeling Hypotheken beter voor jullie beantwoorden. Zal ik een afspraak maken?”
E. “Weten jullie zeker dat oma de spaarpot voor de studie van Chantal regelt? In dat geval is het wellicht verstandig om de schulden af te lossen.”

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

Reageer op dit artikel