nieuws

Beboeten kost AFM en DNB samen jaarlijks ruim € 5 mln

Branche

Beboeten kost AFM en DNB samen jaarlijks ruim € 5 mln

Toezichthouders AFM en DNB zijn samen over een jaar € 5,3 mln kwijt aan de procedures die zij instellen wanneer er een boete of last onder dwangsom wordt uitgedeeld. Dat maakte minister Dijsselbloem vandaag bekend in een Kamerbrief.

Dijsselbloem liet de berekening maken omdat er vragen waren over de boete-inkomsten die AFM en DNB zelf mogen houden. De drempel ligt in de nieuwe wetgeving op € 2,5 mln, daarna hoeven de toezichthouders pas geld af te dragen aan de staat. De € 2,5 mln wordt verrekend met de toezichtkosten van het komende jaar. De Kamer vroeg zich af of die drempel op een redelijk niveau lag.

Rekensom
Dijsselbloem concludeerde dat dat inderdaad het geval was. Hij verzocht de toezichthouders om inzicht in de kosten voor boeteoplegging en kwam met de volgende rekensom terug bij de Kamer:

Kosten AFM en DNB

 

 

 

 

Op basis van de totale bedragen die beide toezichthouders kwijt zijn besloot Dijsselbloem dat € 2,5 mln een fair bedrag is. Het bedrag van € 2,5 miljoen aan opbrengsten dat met de markt kan worden verrekend, komt grosso modo overeen met de kosten die de toezichthouders per jaar maken voor het opleggen van die maatregelen”, concludeert de minister. “Het verdient daarbij opmerking dat de hoogte van de kosten die zijn gemoeid met
het opleggen van lasten onder dwangsom en boetes geen verband houdt met het aantal opgelegde boetes sec of de hoogte van de boetes. Bepalend voor de hoogte van de kosten is met name de complexiteit van de dossiers. Al met al staat de tegemoetkoming in de kosten tot maximaal € 2,5 mln in redelijke verhouding tot die kosten en is het een reëel bedrag.”

Reageer op dit artikel