nieuws

AFM wil meer kunnen doen aan ‘faming, naming and shaming’

Branche

AFM wil meer kunnen doen aan ‘faming, naming and shaming’

De AFM heeft bij de minister eind juni een verlanglijstje met wetgevingswensen ingediend. De toezichthouder vraagt aan Dijsselbloem onder meer om ruimere waarschuwings- en publicatiebevoegdheden. De minister stelt zich in een reactie welwillend op.

De bestaande mogelijkheid tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing gaat uit van een reeds vastgestelde overtreding. AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven schrijft aan de minister dat het daadwerkelijk vaststellen van een overtreding in de praktijk de nodige tijd in beslag kan nemen. “Dit terwijl het in bepaalde situaties juist belangrijk is om het publiek snel en daarmee effectief te waarschuwen.” De AFM wil daarom het publiek al voor een partij kunnen waarschuwen als er sprake is van een ‘redelijk vermoeden’ van een overtreding. Ook wil de AFM ten aanzien van álle overtredingen een waarschuwing kunnen uitvaardigen. Nu is dat beperkt tot overtredingen van verbodsbepalingen en enkele specifiek genoemde overtredingen.

Steun
Minister Dijsselbloem lijkt in een reactie deels aan deze wens tegemoet te willen komen: “Voor de effectiviteit van het toezicht is het van belang dat de toezichthouders snel kunnen waarschuwen op het moment dat zij overtredingen constateren. Op dit moment kunnen de toezichthouders al waarschuwen als sprake is van bepaalde ernstige overtredingen. Ik steun de wens van de AFM om ook over andere, minder zware overtredingen, waarbij consumentenbelangen worden geschonden, te kunnen waarschuwen en zal nader onderzoeken in hoeverre wetgeving daarbij behulpzaam kan zijn.”

Bij naam
Daarnaast heeft de AFM de wens geuit om in rapportages financiële ondernemingen bij naam te kunnen noemen. Van Vroonhoven: “In onze generieke onderzoeksrapporten en verkenningen constateren wij regelmatig inbreuken op de normen uit de Wft. Het huidige geheimhoudingsregime zorgt er voor dat we in onze rapportages terughoudend zijn met het bij naam noemen van afzonderlijke financiële ondernemingen. De rapportages kunnen aan impact winnen als we meer openheid kunnen geven op het niveau van de individuele onderneming. Door deze vorm van faming, naming and shaming wordt bijvoorbeeld duidelijk welke ondernemingen voorop lopen en voor welke ondernemingen handhavingsmaatregelen, zoals boetes, denkbaar zijn.”

Herleidbaar
Dijsselbloem schrijft dat hij een voorstander van transparantie is. “Daarbij hoort wat mij betreft ook dat de AFM de belangrijkste conclusies van onderzoeken die zij doet kan publiceren op een manier die naar financiële ondernemingen herleidbaar is. Met de AFM inventariseer ik in hoeverre hiervoor een aanvullende wettelijke grondslag nodig is en hoe dit het beste kan worden vormgegeven als het nodig is.”

Reageer op dit artikel