nieuws

Vrouwen vragen zich af: hoe word ik commissaris?

Branche

Vrouwen vragen zich af: hoe word ik commissaris?

“Neem als commissaris eens een verzekeringsmaatschappij, als je denkt dat een bank al ingewikkeld is”, zei beroepscommissaris Margot Scheltema (binnenkort DNB) gisteren tijdens de bijeenkomst ‘Hoe word ik commissaris?’ De middag was een initiatief van Women in Financial Services (Wifs) in samenwerking met de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

Margot Scheltema, oud-CFO van Shell Nederland, heeft een goed gevulde portefeuille van commissariaten. Ze geldt als een van de invloedrijkste vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. Per 1 september start ze als lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank, haar commissariaten bij Triodos, APB en ASR zal ze dan beëindigen.

Complex
Scheltema ging voor een zaal met voornamelijk vrouwen die een commissariaat ambiëren (er was zelfs een wachtlijst voor de bijeenkomst) in discussie met collega-commissarissen Ada van der Veer (LeasePlan/NPO) en Kees van der Waaij (Unilever). Een financiële instelling is ingewikkelder dan een gewone instelling vonden de twee dames. “De omgeving is zo enorm complex geworden”, zei Van der Veer die voorheen onder andere commissaris was bij Fortis Bank. “Niet voor niets wordt er enorm veel aan toetsing gedaan.” Scheltema schertste: “Neem eens een verzekeraar als je een bank al ingewikkeld vindt. Maar echt waar; aan een financiële instelling ben je als commissaris gewoon twee keer zoveel tijd kwijt.”

Move
Kees van der Waaij was jarenlang directievoorzitter van Unilever Nederland, twee jaar nadat hij stopte werd hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. Scheltema vond dat niet zo’n geschikte move. “Ik ben er erg op tegen als een bestuurder bij hetzelfde bedrijf commissaris wordt. Je moet misschien wel je eigen beleid gaan killen en kun je dat?” Van der Waaij: “In het begin had ik wel eens de neiging om op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar ik heb geleerd om afstand te nemen.”

Scheltema vond desgevraagd haar overstap naar DNB wél een geschikte move, ook al ziet DNB toe op instellingen waar zij nu nog commissaris is. “Dat is heel iets anders, ik kom immers niet uit het bestuur van DNB.” Voor Scheltema geldt overigens wel een afkoelingsperiode ten aanzien van de instellingen waar ze nu commissariaten heeft. “Als het in die eerste maanden eens over bijvoorbeeld ASR zal gaan, dan drink ik een kopje koffie op de gang.”

Drive
Jacoby Mensinga van De Nederlandsche Bank toetst bestuurders en commissarissen van financiële instellingen. Zij vertelde over haar werk. “Kandidaten moeten echt de drive hebben om bij dat specifieke bedrijf aan de slag te gaan. Wij toetsen vervolgens of ze geschikt en betrouwbaar zijn.” Vorig jaar werd dertien procent van de voorgedragen personen afgewezen, vertelt Mensinga. “Dat ligt bijvoorbeeld aan geschiktheid op inhoud. Maar ook het niet correct invullen van het betrouwbaarheidsformulier kan tot dat oordeel leiden.” Mensinga wees de aanwezigen, voornamelijk vrouwen, nog wel fijntjes op een subtiel verschil dat zij waarneemt tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten. “Als ik vraag naar negatieve punten zegt een man vaak dingen als: ‘ik ben zo’n snelle denker, ik vraag me weleens af of de rest me kan bijhouden’ Dat soort dingen zeggen vrouwen nooit.”

Tegenspraak
Anoushka Wajer, eveneens van DNB, gaf een inkijkje in de ‘boardroom dynamics’ van financiële instellingen. Wajer is psycholoog en voert als onderdeel van het DNB-toezicht onderzoek uit naar gedrag en cultuur van instellingen. “Die twee componenten zaten voorheen niet in de methodieken van het toezicht, daardoor werden bepaalde signalen niet opgepakt.” Wajer en haar collega’s schuiven, om de cultuur van een instelling in kaart te brengen, onder meer aan bij vergaderingen van de raad van bestuur. “Dat mag een instelling niet weigeren.” In zo’n vergadering kijken ze onder meer naar de leiderschapsstijl en de mate van tegenspraak. “In hoeverre staat de leider open voor kritiek? Hoe wordt een besluit genomen? Is er een gezonde redenatie op de inhoud? Is er groepsdruk?” Kennis en begrip van dergelijke ‘boardroom dynamics’ is volgens Wajer belangrijke kost voor toekomstige commissarissen. “Het is heel goed om je bewust te zijn van bepaald gedrag en de risico’s die dat gedrag met zich meebrengt. Kijk maar naar De Prooi, dan begrijp je wat ik bedoel.”

 

Reageer op dit artikel