nieuws

Verzekeraars investeren € 6,8 mld in foute wapenhandel

Branche

Verzekeraars investeren € 6,8 mld in foute wapenhandel

Uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer onder tien verzekeraars blijkt dat acht verzekeraars geld steken in bedrijven die bijvoorbeeld gevechtshelikopters, tanks, (cluster)bommen of radarsystemen leverden of nog gaan leveren aan Saoedi-Arabië. Van de tien onderzochte verzekeraars deden alleen Achmea en ASR dit niet. De acht andere: Allianz (€ 2,6 mld), Legal & General (ruim € 2 mld), APG (€ 984 mln), Aegon (€ 805 mln), NN Group (€ 235 mln), Generali (€ 43 mln) en in mindere mate Delta Lloyd (€ 18 mln) en SNS Reaal ( € 3 mln) bleken wel financiële banden te hebben met bedrijven die in de onderzoeksperiode 2010-2014 wapens en wapensystemen leverden aan onder meer dictaturen en corrupte landen.

De Eerlijke Geldwijzer roept verzekeraars op om hun beleid aan te passen. “Sommige verzekeraars hebben geen specifiek beleid voor investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij deze controversiële wapenhandel. Andere hebben wel beleid, maar dat gaat niet ver genoeg of geldt bijvoorbeeld niet voor alle type investeringen”, aldus Eerlijke Geldwijzer. “Stel beleid op dat dit soort investeringen volledig uitsluit en breng dit ook actief in de praktijk. Dit om te voorkomen dat wapens in verkeerde handen vallen.”

Overstappen
Opinieonderzoek van Motivaction onder de Nederlandse bevolking toont aan dat 66% van de ondervraagden het (zeer) onacceptabel vindt als de eigen verzekeraar investeert in bedrijven die militaire goederen leveren aan discutabele eindbestemmingen. 81% van deze groep is bereid om hiervoor over te stappen naar een andere verzekeraar. Consumenten kunnen op de website www.eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer zien hoe hun verzekeraar het doet en vervolgens een klacht of een compliment sturen aan hun verzekeraar.

Nederlandse onderdelen
Het Verbond van Verzekeraars stelt in een reactie op de berichtgeving dat veruit het merendeel van de genoemde € 7 mld betrekking heeft op de wereldwijde investeringen van grote internationaal opererende spelers en niet afkomstig is van Nederlandse onderdelen van deze verzekeraars. Daarnaast is een van de genoemde partijen een pensioenfonds en geen verzekeraar. Het Verbond stelt verder dat: de sector duurzaam beleggingsbeleid belangrijk vindt en dat om die reden een Code Duurzaam Beleggen is opgesteld. Deze code kent het ‘comply or explain’ principe wat inhoudt dat verzekeraars de code naleven of uitleggen wanneer zij dit niet (geheel) doen. Het is vanuit de mededingingswetgeving in beginsel verboden om als sector verdere afspraken te maken over het beleggingsbeleid aangezien dit de concurrentie en vrije marktwerking verstoort. Het is duidelijk dat verzekeraars in ieder geval transparant zijn, wat maakt dat klanten hun keuze kunnen maken als het beleid niet aansluit bij hun persoonlijke overtuigingen. Uit de in het onderzoek gepresenteerde cijfers blijkt dat consumenten in ieder geval zeggen het van belang te vinden.

 

Reageer op dit artikel