nieuws

Markt mag weer PE-actualiteiten aandragen bij CDFD

Branche

Markt mag weer PE-actualiteiten aandragen bij CDFD

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten worden, net als in 2014, uitgenodigd PE-actualiteiten in te dienen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De PE-commissie van het CDFD betrekt de markt, mede op initiatief van de minister van Financiën, actief bij het verzamelen van de PE-actualiteiten. De PE-actualiteiten kunnen worden ingediend via het digitale inventarisatieformulier. Onder PE-actualiteiten vallen actuele ontwikkelingen en relevante actualiteiten over onderwerpen waarvan een beginnend financieel adviseur kennis moet hebben.

De uiterste datum voor indiening van de PE-actualiteiten 2016 is 31 juli 2015. Uit de aangeleverde PE-actualiteiten 2016 maakt de PE-commissie per Wft-module een selectie. De geselecteerde actualiteiten worden daarna, ter consultatie, aan de markt voorgelegd. Begin oktober worden de PE-actualiteiten, op advies van het CDFD, door het ministerie van Financiën definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van het CDFD.

Reageer op dit artikel