nieuws

Levensverzekeraars noteren over 2014 verlies van 37 procent

Branche

Levensverzekeraars noteren over 2014 verlies van 37 procent

Levensverzekeraars zagen het premievolume in 2014 vier procent verder teruglopen tot € 17,6 miljard en moesten als gevolg van de fors gedaalde rentestand meer geld reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Dat leidde tot een verlies van gemiddeld 37%. In 2013 werd onder eveneens moeilijke omstandigheden nog 12% winst geboekt. Dat staat in het Financieel Jaarverslag Verzekeringsbranche van het Verbond van Verzekeraars.

De daling in de levensector is nog steeds het grootst bij individuele levensverzekeringen. Dat sinds kort voor behoud van hypotheekrenteaftrek een annuïtaire of lineaire hypotheek vereist is, maakt de situatie er niet beter op. Het afsluiten van een kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek is niet meer aantrekkelijk.

Het premievolume van nieuw afgesloten individuele levensverzekeringen daalde met 16% naar € 1,9 miljard. Rond 2000 was ongeveer de helft van het aantal nieuwe individuele levensverzekeringen een beleggingsverzekering. Dit percentage daalde gestaag tot 3% in 2012. De afgelopen drie jaren is het aandeel van het aantal beleggingsverzekeringen stabiel gebleven op drie procent.

Schade
Ook bij schadeverzekeringen stond het premievolume onder druk. Daar daalde de premieomzet met twee procent naar € 12,2 miljard. Autoverzekeraars zagen bijvoorbeeld een toename van consumenten die overstappen naar een polis met de laagste premie, vermindering van de verzekerde waarde van het wagenpark en consumenten die kiezen voor een beperktere dekking. In de gehele schademarkt was het resultaat licht positief (3%).

Inkomen
Het premievolume van inkomensverzekeraars (WIA, AOV, ziekteverzuim) laat sinds 2012 een daling zien. Deze trend zette vorig jaar door met een verdere afname van 2% tot € 3,6 miljard. Het resultaat bedroeg 1%. In 2014 nam het aantal eigen risicodragers WGA voor het eerst af, bij een betere schadelastbeheersing.

Werkgelegenheid
De moeilijke omstandigheden maar ook de verdergaande automatisering en verbetering van bedrijfsprocessen gaan ten koste van de werkgelegenheid in de sector die in vijf jaar daalde van 57.000 naar 50.000 arbeidsplaatsen. Met de vakorganisaties is volgens het Verbond een sociale agenda voor de komende jaren vastgesteld met veel aandacht voor employability en scholing.

Qua solvabiliteit hebben verzekeraars de crisis goed doorstaan. De financiële buffers liggen ook eind 2014 nog ruim een factor 2,5 boven het wettelijk vereiste minimum.

Kansen doen zich, zo staat in het jaarverslag, met name voor in de veranderende arbeidsmarkt, en op gebieden waar de overheid zich verder terugtrekt waardoor burgers en bedrijven meer risico’s zelf moeten dragen. Verzekeraars kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van zekerheid, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensvorming.

Reageer op dit artikel