nieuws

INTERVIEW. Gérard Teurlings nieuwe voorzitter Federatie

Branche

INTERVIEW. Gérard Teurlings nieuwe voorzitter Federatie

Gérard Teurlings wordt de nieuwe voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs. Teurlings, nu ook voorzitter van de Brabantse assurantieclub FiDiB, neemt het stokje over van advocaat Femke de Jong-Struiksma, die in oktober na ruim drie jaar voorzitterschap afzwaait. Am praat met de toekomstige en de nu nog huidige voorzitter over de koers die de Federatie wil varen.

Op de algemene ledenvergadering van de Federatie eind mei werd Teurlings, als zelfstandig ondernemer met zijn bedrijf Focus Future bezig met pensioen- en interimopdrachten, al benoemd tot vice-voorzitter. In oktober neemt hij de voorzittershamer formeel over. “Op verzoek van de vereniging blijf ik nog een jaar aan als liaison externe contacten”, zegt De Jong. “Toen ik in 2012 in het nieuwe bestuur werd benoemd, was een voorname taak om het externe netwerk weer op te bouwen en uit te breiden.” Teurlings: “Op deze manier zorgen we ook voor een warme overdracht.”

Teurlings werd aan het begin van het jaar door De Jong zelf gevraagd om de voorzittershamer over te nemen. Ze is blij met haar opvolger, die meteen ‘heel enthousiast’ reageerde. De Jong: “Het fundament voor de toekomst is gelegd. Als vereniging gaan we nu een fase van uitvoering en implementatie in. Teurlings kent de branche en onze verenigingen goed. Daarnaast heeft hij bijna 25 jaar ervaring met het aansturen van commerciële projectteams. Ik kan mij dan ook geen beter opvolger wensen.”

Bouwen
Teurlings denkt dat het voor hem een mooi moment is om in te stappen: “De koers is uitgezet, we hebben bepaald wat nodig is richting de toekomst. Nu is het tijd om te gaan bouwen. Ik loop al een tijdje mee in de Federatie en zie een aantal uitdagingen. We willen de leden helpen om hun werk te optimaliseren. Daarnaast mag er ook meer fun zijn binnen de branche. Iedereen mag trots zijn op het werk dat hij of zij doet. De Federatie is een mooi platform om daaraan te werken.”

Aanzien
De Jong: “We hebben als bestuur hard gewerkt om de Federatie weer wat meer aanzien te geven. Het is voor de kennisoverdracht en sociale cohesie binnen een sector ongelofelijk belangrijk om een politiek neutraal platform te hebben waar je elkaar kunt ontmoeten en met elkaar in gesprek kunt over ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Ontwikkelingen in de sector, zoals vergrijzing, uitstroom en de verharde verhoudingen tussen aanbieders en adviseurs hebben de branche verzakelijkt. Dat zien we ook terug in onze verenigingen. Om die reden hebben wij hard gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers, zodat onze verenigingen ook op de lange termijn in staat zijn om onze leden een plek te bieden waar vakinhoud en sociale cohesie centraal staat. Wij willen dat faciliteren. Dat betekent de discussie met elkaar aangaan, maar daarna ook samen barbecueën.”

Jongeren
Om verder te bouwen moet de Federatie de aansluiting vinden bij jonge instromers in de branche. Teurlings: “Dat proberen we door actief contact te houden met onder meer hogescholen. En een club als EFD Noord organiseert ook eigen opleidingen, op die manier kom je in contact met jonge mensen.” De Jong vult aan: “De droom is dat iedereen die onze sector instroomt, ons al kent en meteen lid wordt. En dan is het aan ons om zo veel te bieden dat ze dat hun hele carrière blijven. Daarom willen we een gevarieerd programma bieden. Voor ervaren leden gaat dat vooral om vaktechnische kennis. Voor jongeren gaat dat ook om zaken als carrièreplanning en ondersteuning.”

Teurlings heeft er vertrouwen in dat de Federatie onder zijn voorzitterschap een goede toekomst tegemoet zal gaan: “De behoefte aan een organisatie als de Federatie is nog steeds groot. We moeten ervoor zorgen dat we dat nieuwe elan verder uitbouwen en borgen.”

Reageer op dit artikel