nieuws

‘Grote financiële sector schaadt de economie’

Branche

‘Grote financiële sector schaadt de economie’

De Nederlandse financiële sector is dusdanig gegroeid dat het de economie schaadt. Dat schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Als financiële sector door een bepaalde grens heen groeien slaat hun invloed op de economie om.

Die grens wordt in de meeste studies gelegd op het punt dat de uitstaande leningen 100% van het bbp overschrijden. De Nederlandse financiële sector zit op dit moment op 278%. Dat zit hem bij banken vooral in het verstrekken van hypotheken, het aandeel van leningen aan bedrijven daalde juist. Het betekent dat hun positieve invloed op de economische groei is omgeslagen in een negatieve, omdat bedrijfskredieten de economie innovatiever maken, terwijl hypotheken juist een negatief effect hebben.

Banken
De Nederlandse banken zijn het er niet mee eens dat de financiële sector te groot is. ABN Amro wijst in de Volkskrant naar de reusachtige pensioenfondsen, die spaargeld maar gedeeltelijk beschikbaar houden. “Schuld is slechts gevaarlijk als deze rust op te zwakke schouders of als deze tegenover overgewaardeerde vermogenstitels staat”, zegt hoofdeconoom Han de Jong. “Daarvan is nu geen sprake. Hypothecaire schuld stelt mensen in staat tegelijk te genieten van de lusten van een eigen woning terwijl ze de lasten ervoor dragen. Het verhoogt hun levensgenot en is daardoor zeker productief.”

Rabobank-econoom Wim Boonstra erkent dat de Nederlandse hypotheeklast groot is. “Maar dat geldt ook voor de waarde van de woningvoorraad. Die is veel groter dan de hypotheekschuld.” Edward Feitsma, hoofd toezicht financiële markten bij DNB, zegt dat de grootte van banken in de toekomst afhangt van de rol die zij krijgen in de economie. Door de opkomst van technologische alternatieven voor banken, kan hun rol vanzelf kleiner worden, zegt Feitsma.

Reageer op dit artikel