nieuws

Examentraining (14): Wft Hypothecair Krediet

Branche

Examentraining (14): Wft Hypothecair Krediet

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste dertien examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Hypothecair Krediet.

Casus
Luuk (geb. 10-02-1990) en Iris (geb. 20-8-1992) willen hun eerste woning kopen. Luuk werkt als monteur bij een motorzaak en heeft een bruto jaarloon van € 33.500. Iris werkt als verpleegkundige in de zorg en verdient bruto € 24.300 per jaar. De woning, waar ze hun oog op hebben laten vallen, kunnen ze kopen voor € 230.000 k.k. Je hebt een gesprek met Luuk en Iris en wijst ze op de bijkomende kosten. Deze bestaan uit: 2% overdrachtsbelasting, notariskosten € 1.500 (€ 800 voor de levering en € 700 voor de hypotheek), taxatiekosten € 500 en advieskosten € 2.500.

Luuk en Iris denken er ook over om de woning direct uit te bouwen. Op die manier ontstaat er ruimte om de motor van Luuk binnen te kunnen stallen. Luuk is een gepassioneerd motorcrosser en die sport kost hem maandelijks zo’n € 450. De investering voor deze verbouwing bedraagt € 25.000. Omdat Luuk en Iris beiden bij hun ouders woonden, hebben ze goed kunnen sparen. Ze hebben samen € 15.000 spaargeld beschikbaar. De woning wordt getaxeerd op € 233.000 vóór en € 250.000 ná de verbouwing.

Luuk en Iris komen bij jou voor een adviesgesprek. Als alles doorgaat dient de overdracht over een maand plaats te vinden. Luuk en Iris willen de rente vastzetten voor 20 jaar, omdat ze verwachten dat de hypotheekrentes de komende jaren gaan stijgen. De rente bedraagt, als deze 20 jaar wordt vastgezet, 4,3%. Aangezien Luuk en Iris de maandlast zo laag mogelijk willen houden, willen zij een hypotheek die wordt afgelost in 360 maanden. Hierdoor hebben ze recht op hypotheekrenteaftrek.

Bijlagen bij de casus:
12-kolommentabel;
Annuïteitentabel.

Vraag 1
Hoeveel kunnen Luuk en Iris lenen op basis van hun inkomen?
Maak gebruik van de bijlagen en rond af op hele euro’s.

Antwoord:
€ …

Vraag 2
Hoeveel kunnen Luuk en Iris lenen op basis van de waarde van de woning na de verbouwing?

Antwoord:
€ …

Vraag 3
Hoeveel eigen geld dient te worden gebruikt als ze de verbouwing willen realiseren?

Antwoord:
€ …

Vraag 4
Welke risico’s dienen in ieder geval besproken te worden met Luuk en Iris in het kader van dit hypotheekadvies?

Kies hierbij voor de drie meest logische/passende antwoorden.
a. Het risico van relatiebeëindiging.
b. Het risico van overlijden.
c. Het risico van waardedaling van de woning.
d. Het risico van werkloosheid.
e. Het risico van arbeidsongeschiktheid.
f. Het risico van rentestijging.

Vraag 5
Je maakt een CBI- en budgetberekening waaruit blijkt dat Luuk en Iris maandelijks € 300,- tekort komen om hun uitgaven te kunnen betalen. Hierbij valt met name op dat de hobby van Luuk een behoorlijke aanslag pleegt op hun consumptief besteedbaar inkomen.

Hoe reageer je in het gesprek naar Luuk en Iris?
Welke van de onderstaande reacties zijn het meest professioneel en inhoudelijk juist? Let op: er zijn twee antwoorden juist.
a. Jullie uitgaven zijn te hoog. Ondanks dat de hypotheek past binnen de normen van de gedragscode is het mijn taak jullie hierop te wijzen. De keuze voor het afsluiten ligt bij jullie.
b. Op basis van de gedragscode zou de lening verstrekt kunnen worden, maar op basis van jullie uitgaven niet. Het is daarom niet verantwoord deze hypotheek af te sluiten.
c. Vanwege de hobby van Luuk zijn jullie uitgaven te hoog. De hypotheek kan verstrekt worden als Luuk stopt met motorcross of als op andere uitgaven bezuinigd wordt.
d. Jullie hebben laten zien, dat je goed kunt sparen. Daarom vind ik het wel verantwoord de hypotheek af te sluiten. De hypotheek past immers binnen de gedragscode.

Vraag 6
Als Luuk en Iris de woning kopen en hierin gaan samenwonen, zijn ze dan fiscale partners van elkaar?

a. Ja, ze zijn in dat geval direct fiscale partners van elkaar.
b. Ja, maar alleen als ze daar samen voor kiezen.
c. Nee, ze dienen daarvoor eerst een samenlevingsovereenkomst op te laten maken.
d. Nee, dat zijn ze pas in het volgende kalenderjaar.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

 

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel