nieuws

CDFD: ‘Minister Dijsselbloem legt moties waarschijnlijk niet naast zich neer’

Branche

Het CDFD verwacht niet dat minister Dijsselbloem de moties over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen en over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering, naast zich neer zal leggen. In gesprek met amweb, laat Erik Mulder, manager bij het CDFD, weten dat het niet hoeft te betekenen dat Dijsselbloem de moties letterlijk overneemt. “Een motie is geen amendement dat de minister exact zou over moeten nemen. Hij kan de moties uitvoeren en op zijn eigen manier uitwerken”, legt Mulder uit.

Het ministerie, het CDFD en de AFM zijn momenteel in overleg over de inhoud van het advies aan Dijsselbloem. Mulder kan over dit advies nog niks zeggen, maar legt uit dat de minister meerdere zaken moet overwegen. “Er spelen voor de minister diverse factoren die goed afgewogen moeten worden. Niet alleen de praktische uitvoerbaarheid is van groot belang, maar ook de spreiding van de PE-examens in de toekomst en de bescherming van de consument versus de belangen van de financieel adviseurs. Een verdere verlenging van de overgangsperiode zou betekenen dat de consument nog langer moet wachten op gekwalificeerd advies”, zegt Mulder.

Diverse partijen zoals opleiders, banken en verzekeraars hebben inmiddels bij het ministerie en het CDFD aangegeven niet blij te zijn met een verdere verlenging nu het examenproces net op gang begint te komen. “Maandelijks worden tussen de 15.000 en 20.000 examens afgenomen. Bij de voorgestelde verlenging van de overgangstermijn bestaat het risico dat adviseurs het afleggen van examens uit gaan stellen”, aldus Mulder. Ook de minister heeft in het verleden getoond geen voorstander te zijn van een verdere verlenging van de overgangsperiode dan de huidige drie extra maanden. Volgens Mulder komt Dijsselbloem hier mogelijk nog voor het zomerreces dat vrijdag begint, op terug en anders kort na het zomerreces.

Reageer op dit artikel