nieuws

Stichting Sjoa ziet aantal rechthebbenden verdubbelen

Branche

Stichting Sjoa ziet aantal rechthebbenden verdubbelen

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa heeft in 2014 bijna aan twee keer zoveel rechthebbenden uitgekeerd dan in 2013. Vorig jaar is er ruim € 232.000 uitgekeerd aan 485 rechthebbenden van levensverzekeringspolissen die na de Tweede Wereldoorlog nooit zijn uitgekeerd. In 2013 betrof het nog 289 Joodse rechthebbenden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting. 

Sinds de oprichting in 1999 heeft Stichting Sjoa ruim € 7,5 mln uitgekeerd aan Joodse slachtoffers en hun nabestaanden. De hoogste uitkering was bijna € 31.000. De gemiddelde uitkering was dit jaar echter iets lager: € 479 ten opzichte van € 752 in 2013. Een verklaring voor de afname van het gemiddelde is dat de stichting afgelopen jaar relatief veel vervolgonderzoek heeft gedaan naar erfgenamen die verder van de polishouder afstonden. Daardoor hadden meer mensen recht op een deel van de polis, wat leidde tot kleinere delen van nalatenschappen. Een ‘trend’ die volgens de stichting in 2013 ook al zichtbaar was.

Stichting Sjoa is voortgekomen uit een overeenkomst tussen het Verbond en het Centraal Joods Overleg. Doel van de overeenkomst is de afwikkeling van levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn beroofd. Nabestaanden tot en met de zesde generatie zijn mogelijk rechthebbenden. Daarnaast worden er af en toe ook nog testamenten worden gevonden waardoor ook andere mensen of partijen rechthebbenden worden. Onlangs is besloten het loket nog vijf jaar open te houden. “Zolang we blijven slagen in het opsporen van rechthebbenden zullen we doorgaan. Gezien de verdubbeling van het aantal rechthebbenden dit jaar, verwacht ik dat Sjoa nog wel even zal bestaan”, zegt Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond.

Reageer op dit artikel