nieuws

DNB en AFM kunnen top verzekeraar voorlopig niet schorsen

Branche

DNB en AFM kunnen top verzekeraar voorlopig niet schorsen

Minister Dijsselbloem heeft besloten om het wetsvoorstel dat AFM en DNB de bevoegdheid geeft om bestuurders en commissarissen van banken en verzekeraars te schorsen, te heroverwegen. De Raad van State vindt de voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid te ver gaan.

In het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2016 dat deze week is ingediend, was in eerste instantie een ‘aanwijzingsbevoegdheid’ opgenomen tot schorsing van beleidsbepalers en commissarissen van banken en verzekeraars. Maar Dijsselbloem heeft naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State besloten om de ‘wenselijkheid van die bevoegdheid te heroverwegen’.

Verruimen
De toezichthouder heeft onder de bestaande wetgeving al de mogelijkheid om het vertrouwen in een bestuurder op te zeggen als is gebleken dat deze ongeschikt is. Een financiële instelling kan dan een aanwijzing krijgen om deze persoon heen te zenden. Maar Dijsselbloem wil die mogelijkheden verruimen en bestuurders al (tijdelijk) naar huis kunnen sturen zónder dat is vastgesteld dat een Wft-voorschrift is overtreden.

De minister vindt dat als er aanleiding bestaat voor een nieuwe beoordeling van de geschiktheid of betrouwbaarheid (een zogenoemde hertoets), die zo ernstig is dat de bestuurder die beoordeling waarschijnlijk niet zal doorstaan, de bestuurder direct moet kunnen worden geschorst voor maximaal zes maanden. Gedurende deze periode voert DNB of AFM de toets uit, waarna tot een definitief besluit kan worden gekomen.

Dijsselbloem wil die bevoegdheid bijvoorbeeld inzetten in het geval waarin een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart tegen een onderneming, waarbij sprake is van een grote betrokkenheid van de desbetreffende persoon.  Of in het geval van een ernstige crisissituatie in het bestuur.

Verstrekkend
Maar de Raad van State vindt het voorstel te ver gaan, onder meer vanwege de kans op reputatieschade. “Het is mogelijk dat personen worden geschorst, terwijl achteraf kan blijken dat zij de geschiktheids- of betrouwbaarheidsbeoordeling kunnen doorstaan. De betrokkenen kunnen dan al aanzienlijke reputatieschade hebben geleden.” Maar ook vindt de Raad dat een financiële onderneming in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van functioneren van haar bestuurders en beleidsbepalers. “Als er aanwijzingen zijn dat een medewerker of bestuurder niet langer geschikt of betrouwbaar is, mag van het bestuur of de raad van commissarissen van de financiële onderneming worden verwacht dat zij de benodigde stappen neemt.”

Heroverwegen
Dijsselbloem zegt het met de Raad eens te zijn dat het om een ingrijpende bevoegdheid gaat, met ingrijpende consequenties voor de betrokken persoon. “Daarvan mag slechts in zeer ernstige gevallen gebruik worden gemaakt. Dat is ook het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de voorgestelde artikelen. Een ander uitgangspunt is geweest dat de toezichthouder in bepaalde gevallen niet kan wachten tot een onderneming zijn verantwoordelijk wel of niet neemt. In die gevallen zou de toezichthouder onmiddellijk maatregelen moeten kunnen nemen.” Desalniettemin belooft hij het voorstel te zullen heroverwegen.

Reageer op dit artikel