nieuws

ZN wil lager eigen risico en meer transparantie

Branche

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag een actieplan gepresenteerd. De brancheorganisatie wil een lagere eigen risico van € 650 in plaats van € 850 en meer transparantie in de zorgverzekeringsmarkt. Met het plan werken de zorgverzekeraars aan een overzichtelijker polisaanbod, heldere polissen en transparante bemiddeling en vergelijking.

Hoewel solidariteit de basis vormt voor goede en betaalbare zorg, ziet ZN dat er een spanning zit tussen een solidair stelsel met aan de ene kant en keuzevrijheid en concurrentie aan de andere kant. Met het actieplan hopen de zorgverzekeraars de juiste balans te vinden, om zo het zorgstelsel te versterken en hun eigen rol beter in te vullen in het belang van de verzekerden.

Basispakket
ZN pleit in het actieplan voor het behoud van een breed basispakket. Ook vinden de verzekeraars dat het verplichte eigen risico niet meer structureel moet worden verhoogd. Ze roepen de minister op het totale eigen risico (verplicht en vrijwillig bij elkaar) te beperken tot € 650 in plaats van € 875.

Solidariteit
Daarnaast is een beter systeem van risicoverevening een absolute randvoorwaarde, volgens de zorgverzekeraars. “Zo’n systeem compenseert zorgverzekeraars voor verzekerden met een hoog gezondheidsrisico zoals ouderen en zieken en moet zorgen voor een gelijk speelveld voor alle zorgverzekeraars. Nu is dat nog onvoldoende het geval, zoals de minister ook heeft aangegeven. Zorgverzekeraars komen op korte termijn met eigen voorstellen hiervoor”, schrijft ZN.

Overstappen
Een ander belangrijk punt in het actieplan is dat verzekerden zo gemakkelijk mogelijk moeten kunnen overstappen. Verzekerden met een pgb of een machtiging hoeven volgens ZN niet te vrezen dat ze die kwijtraken als ze zouden overstappen naar een andere zorgverzekeraar. “Zorgverzekeraars streven, binnen het totale pakket aan aangeboden verzekeringen, naar een ruim aanbod van aanvullende verzekeringen met een brede dekking zonder toelatingseisen”, aldus ZN.

Transparantie
Door middel van een bijsluiter moeten verzekerden op de hoogte worden gebracht van bijzondere voorwaarden van een polis. Zorgverzekeraars willen er op deze manier voor gaan zorgen dat zowel verzekerden als zorgaanbieders snel en gemakkelijk kunnen zien welke zorg voor een verzekerde gecontracteerd is. Ook pleiten ze voor een lijst met vaste bedragen voor een bezoek aan het ziekenhuis of GGZ-instelling. Zo is het voor de consument makkelijk te zien hoeveel zijn van hun eigen risico moeten betalen.

Het actieplan is een initiatief van het bestuur van ZN. De zorgverzekeraars hebben zich een aantal maanden gebogen over de punten die volgens hen beter kunnen. “Zorgverzekeraars zijn natuurlijk graag elkaars concurrenten maar iedereen was het erover eens deze punten eens onder de loep te nemen”, zegt Loek Caubo, woordvoerder van ZN. Het actieplan gaat onmiddellijk in maar voor sommige punten hebben de verzekeraars meer tijd nodig, aldus ZN.

Reageer op dit artikel