nieuws

Welten boekt over 2014 beter resultaat

Branche

Welten boekt over 2014 beter resultaat

Financieel detacheerder en opleider Welten heeft haar resultaat (EBITDA) in 2014 zien stijgen naar € 4,7 mln, een verbetering van 41% ten opzichte van 2013. De netto omzet daalde licht van € 52,6 mln in 2013 naar € 52,3 mln in 2014. Het verbeterde resultaat komt voort uit een hogere bezettingsgraad in het afgelopen jaar en goede resultaten van de opleidingstak.

Het lijkt alsof Welten qua resultaat weer op het niveau van 2012 zit, maar dat is nog niet het geval. In de jaarcijfers over 2014 is in tegenstelling tot voorgaande jaren gebruik gemaakt van de EBITDA-systematiek. In 2013 had Welten een bedrijfsresultaat van € 1,4 mln en in 2012 € 4,4 mln. Dat waren netto-resultaten. Een woordvoerder: “In EBITDA-taal zou die € 1,4 mln uit 2013 zo’n 3,3 mln moeten zijn.”

Marktvraag
Op het gebied van project- en interimcapaciteit daalde de omzet van Welten met € 2,5 mln tot € 40,8 mln. Door de stagnerende marktvraag eind 2013 en het eerste deel van 2014, waren in deze periode minder interim professionals actief voor Welten. Concern controller Kevin Kremers: “Vanaf de zomer is de marktvraag aangetrokken en de bezettingsgraad weer gestegen.”

Opleidingen
Welten Opleidingen realiseerde een omzetstijging van 87%, naar een totaal van 4,3 mln in 2014. Kremers: “In 2013 heeft Welten geïnvesteerd in voorzieningen op het gebied van Wft-opleidingen en permanente educatie (PE), die succesvol aansluiten bij het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat op 1 januari 2014 in werking is getreden.”

Dukers & Baelemans
Eind 2014 werden financieel opleider Dukers & Baelemans (D&B) en het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) onderdeel van Welten. Het resultaat van D&B over 2014 bedraagt € 1,6 mln (EBITDA). Dochter Capter zag de omzet met diensten op het gebied van klantenservice, schadebehandeling en (virtueel) financieel advies vooral in het laatste kwartaal stijgen. Het totaal kwam uit op € 6,7 mln, een stijging van € 0,1 mln ten opzichte van het jaar daarvoor.

Toekomst
Welten verwacht dat de vraag naar interim capaciteit stabiel zal blijven. De nieuwe opleidingscombinatie Welten Opleidingen en Dukers & Baelemans gaat onder andere inzetten op het uitbouwen van dienstverlening richting aanpalende branches (zoals accountancy, fiscalisten en administratiekantoren) en het doorontwikkelen van digitale leerplatformen. Daarnaast werken de partijen aan opleidingen op het vlak van gedragsaspecten voor de adviespraktijk. Capter verwacht een verdere toename van kennisintensieve projecten op het gebied van online financieel advies en structurele flexibele outsourcing van mid- en frontoffice activiteiten.

Reageer op dit artikel