nieuws

KPMG: “Commissarissen financiële sector missen kennis op IT-gebied”

Branche

Commissarissen bij Nederlandse financiële instellingen vinden dat zij in het algemeen over onvoldoende kennis van informatietechnologie (IT) beschikken. Uit onderzoek van KPMG onder commissarissen bij Nederlandse banken en verzekeraars blijkt dat ruim 90% van zichzelf vindt dat de huidige kennis van IT ontoereikend is.

KPMG: “Commissarissen financiële sector missen kennis op IT-gebied”

Ook vinden de commissarissen dat het onderwerp ‘informatietechnologie’ te weinig aan bod komt tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC). Hierdoor kunnen ze in beperkte mate hun toezicht uitoefenen en maar beperkt invloed uitoefenen op het IT-beleid. “De schaarse tijd van de commissaris wordt opgeslokt door met name compliance zaken en daarmee het nagaan of de organisatie aan de diverse regels voldoet. Als IT al aan de orde komt, dan is het vaak in samenhang met incidenten zoals uitval van systemen en beveiliging”, zegt Marten La Haye van KPMG.

Onvoldoende interesse
De helft van de onderzochte commissarissen vindt bovendien dat de tijd die zij nu tijdens hun vergaderingen aan informatietechnologie besteden, 10 tot 15%, onvoldoende is. De commissarissen wijten dat aan een gebrek aan interesse en een overvolle agenda. Toch zou volgens KPMG de helft van de commissarissen het onderwerp vaker op de agenda zien.

Nieuwe missie voor CIO
De toegenomen aandacht voor IT stelt niet alleen nieuwe eisen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Volgens Rob Fijneman van KPMG en hoogleraar IT-auditing aan de Tilburg University, zal het ook ingrijpende gevolgen hebben voor de Chief Information Officer (CIO). “De tijd dat de CIO vooral sterk moest zijn op technisch niveau ligt definitief achter ons. De behoefte van de commissaris om beter op de hoogte te zijn van de kansen, risico’s en de kosten als het om informatietechnologie gaat, vraagt van de CIO dat hij meer en meer in staat is om op een verhelderende wijze met de leden van de RvC in gesprek te gaan over informatietechnologie. Missiewerk voor de CIO dus, die kan helpen de kennis van commissarissen op IT-gebied flink op te voeren”, aldus Fijneman.

Reageer op dit artikel