nieuws

Interesse in terrorismedekking groeit

Branche

De aard van terreurdreiging verandert: er is nu vaker sprake van wijdverspreide en minder voorspelbare terreurdreiging. Met de toenemende vraag naar dekking ziet de markt in Londen zich voor een fikse uitdaging gesteld.

Interesse in terrorismedekking groeit

Wereldwijd terrorisme neemt toe. Sinds 2000 vervijfvoudigde het aantal aan terrorisme gerelateerde doden. Vier terreurgroepen – Islamitische Staat, Al Qaeda, de Taliban en Boko Haram- zijn verantwoordelijk voor twee derde daarvan. Hoewel 80% van de sterfgevallen plaatsvindt in vijf kernlanden – Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria en Syrië – eisten de gebeurtenissen van de afgelopen maanden steeds vaker hun tol in andere landen, zoals in Thailand, Canada en Noord-Europa.
In de moderne geschiedenis is de combinatie van omstandigheden zoals we die nu meemaken, nog niet eerder voorgekomen. Een groeiend aantal gebieden in de wereld moet het zonder rechtsstaat stellen of is gedestabiliseerd door nabije oorlogsgebieden zoals Syrië, Irak, Somalië, Libië, Jemen, delen van Oekraïne, Georgië, Moldavië, Zuid-Soedan en Nigeria.
Verspreid opererende en los georganiseerde terreurgroeperingen brengen weer andere groeperingen voort, en rekruteren actief nieuwe leden via de sociale media. Door hun opleidingen en het toepassen van extremere tactieken, worden ze niet alleen steeds handiger in het kapen en verkopen van eigendommen van tankers, banken en olieraffinaderijen, maar perfectioneren ze ook de traditionelere financieringsmethoden, namelijk gijzelingen. Door dit te doen, slepen ze landen die hier eerder niets mee te maken hadden, mee in hun conflicten. Denk bijvoorbeeld aan Japan, of, wat zorgwekkender is, Jordanië, waardoor ook andere landen kunnen worden ‘aangestoken’ en de regio verder destabiliseert.

‘Focus van terroristen verschuift naar relatief gemakkelijke doelwitten’

Voor veiligheidsdiensten is het veel moeilijker een veelheid aan kleine, ervaren cellen te vinden en te volgen die op onvoorspelbare momenten lukraak en steeds vaker toeslaan, dan het bestrijden van complexere, beter gecoördineerde grotere initiatieven. De focus van de terroristen verschuift dan ook naar relatief ‘gemakkelijke’ doelwitten zoals zakencentra, winkelcentra, of transportnetwerken. Die zijn allemaal moeilijk effectief te bewaken en bieden een combinatie van toegankelijkheid, een hoog aantal mogelijke slachtoffers, veel publiciteit en natuurlijk een risico op hogere verzekerde schade. Recente voorbeelden van deze veranderende tactiek zijn de aanslagen op particuliere personen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemarken.
Nu de zorgen in het Westen over de mogelijke omvang van de radicaliseringsproblematiek en de nasleep van de gevechten in Syrië toenemen, wordt het duidelijk dat het terrorismerisico acuut is en toeneemt, zowel in het buitenland als in eigen land.

Brede dekking
Als gevolg van deze veranderingen groeit in Europa de interesse in terrorismedekking en wil men zich steeds beter beschermen tegen politiek geweld, vooral nu bedrijven door de globalisering aanwezig zijn in landen die tot voor kort niet als bijzonder risicovol werden beschouwd.
Veel klanten die kiezen voor een brede dekking tegen politiek geweld, zijn afkomstig uit de delfstoffenwinning en aanverwante dienstverlening, en vooral voor projectfinanciering, aannemers uit de bouw- en technische sector, maar ook uit de banken- en financiële sector. We zien veel gevallen waarin bedrijven misschien kleine vastgoedschade lijden, maar waarvoor, doordat het hele zakencentrum gesloten moet worden, de schade door bedrijfsonderbreking veel hoger ligt. Ook het risico voor personeel neemt toe, waardoor er nauwkeuriger gekeken moet worden naar de geschiktheid van traditionele reisverzekeringen en groepspolissen voor ongevallen voor dit type dekking.

Onderzoek van ACE toont aan dat het voor veel bedrijven onduidelijk is welke polissen er zijn, welke dekking ze hebben en welke risico’s er van dekking zijn uitgesloten. Een standaard vastgoedpolis dekt bijvoorbeeld ongeregeldheden, maar geen politiek geweld, waardoor kopers geen zekerheid hebben over mogelijke gaten in hun dekking die er kunnen bestaan tussen de vier belangrijkste dekkingsopties: alleen terrorisme, terrorisme en stakingen, rellen en ongeregeldheden, politiek geweld met uitsluiting van oorlog en burgeroorlog, en volledige dekking bij politiek geweld. Weten welke verzekeringen op multinationale basis beschikbaar zijn voor het afdekken van de risico’s op oorlog, terrorisme, politiek geweld en sociale onrust, is van cruciaal belang als zij een gefundeerd besluit willen nemen. Vooral als bedrijven op zoek zijn naar kosteneffectieve dekking waarbij ze mogelijk van nationale, collectieve regelingen kunnen profiteren – en willen voldoen aan lokale wettelijke eisen.

Gespecialiseerde makelaars

Vandaag de dag is er meer en beter betaalbare capaciteit beschikbaar in de particuliere verzekeringsmarkt dan ooit, met bredere dekkingen en hogere limieten. De grenzen tussen de diverse polissen voor terrorisme, politiek geweld, bedrijfsonderbrekingen en vastgoeddekking zijn complex, en gaten in de dekking kunnen gemakkelijk ontstaan. Gelet op de complexe aard van deze dekking is het gebruik van speciale combinatiepolissen verstandig, net als het inwinnen van advies bij gespecialiseerde makelaars. Een ‘gecombineerde’ dekking zou klanten de zekerheid moeten bieden die zij nodig hebben, ongeacht waar ter wereld hun bedrijven actief zijn.

Reageer op dit artikel