nieuws

Examentraining (9): Wft Inkomen

Branche

Examentraining (9): Wft Inkomen

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en helpen adviseurs bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste acht examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Inkomen.

Joris (geboren in 1975) is als programmeur fulltime in loondienst bij De Parel BV. Hij is op 1 augustus 2000 in dienst getreden en heeft geen eerder werkverleden. Zijn huidige inkomen uit loondienst bedraagt € 60.000,00 bruto per jaar.

Ga bij de beantwoording van de onderstaande vragen uit van de volgende aanvullende gegevens:

Maximum dagloon op jaarbasis: € 51.978,00.

Minimumloon per jaar: € 19.463,00.

Op 1 april 2013 heeft Joris zich ziek gemeld. Twee jaar later is hij onvoldoende hersteld, waardoor hij in de WIA terecht komt. In deze periode heeft de werkgever voldaan aan de reïntegratieverplichtingen. Zijn restverdiencapaciteit wordt vastgesteld op € 24.000,00 per jaar. Hij kan als helpdeskmedewerker aan de slag waarmee hij een jaarinkomen verdient van € 20.000,00.

De werkgever van Joris heeft een WIA Excedentverzekering voor hem afgesloten. Deze verzekering vult het inkomen van Joris boven het maximum dagloon aan. Ook geeft de polis een aanvulling van 10% over het inkomen tot het maximum dagloon. De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar hanteert hierbij het 7 klassensysteem zoals blijkt uit de bijlage.

bijlage examentraining (9)

Vraag 1

Op welke WIA uitkering heeft Joris vanaf 1 april 2015 recht en hoelang ontvangt hij deze uitkering?

  1. Joris heeft recht op een WGA loongerelateerde uitkering voor een periode van twintig maanden.
  2. Joris heeft recht op een WGA loongerelateerde uitkering voor een periode van achttien maanden.
  3. Joris heeft recht op een WGA loonaanvullingsuitkering. Wanneer geen verandering optreedt in de situatie van Joris, ontvangt hij de uitkering tot het moment waarop zijn AOW ingaat.

Vraag 2
Bereken het bedrag aan uiteindelijke inkomensterugval ten opzichte van het huidige inkomen voor Joris wanneer geen verandering optreedt in zijn situatie. Rond het eindbedrag af op twee cijfers na de komma.

Klik hier voor de antwoorden.

 

Reageer op dit artikel